Informasjon

Hvem skal sørge for oss i fremtiden?

Hvem skal ta vare på de eldre, og hvem skal sørge for Europas økonomiske fremtid?

Temaside om Korona

I løpet av de siste tiårene har fødselstallene i Europa sunket dramatisk, og flere spår at Europas tid som stormakt er over. For om utviklingen fortsetter som den er i dag, forventes det at 1/3 av Vest-Europas befolkning vil være over 65 år i 2050. Hvem skal da ta vare på de eldre, og hvem skal sørge for Europas økonomiske fremtid?

Ifølge en kommentarartikkel fra Washington Post fra 2005 går Europa en ufruktbar fremtid i møte, med flere misfornøyde innbyggere og en svekket global maktposisjon. Årsaken er enkel - lave fødselstall og en mager økonomisk vekst.

Selv om vi i Norge kan skryte av å være blant de landene som har høyest fødselstall i Europa, er vi med våre gjennomsnittlige 1,9 barn per kvinne i fruktbar alder, under det som kreves for å opprettholde befolkningen. Skal vi opprettholde befolkningen må hver kvinne i gjennomsnitt føde 2,1 barn. Ser vi på Europa som et hele, er langtidsutsiktene atskillig dystrere.

Den italienske befolkningen kan bli halvert i løpet av 45 år

I følge dokumentet "Utvikling i befolkning og sosiale forhold" som er publisert av Finansdepartementet, har utviklingen i verdens befolkning gått fra en situasjon med høy dødelighet og høy fruktbarhet, til en situasjon med lav dødelighet og lav fruktbarhet. I 1900 var Europas befolkning tre ganger større enn Afrikas befolkning. I 2050 forventes Afrikas befolkning å være nesten tre ganger større enn Europas befolkning. Samtidig får vi også den forventede eldrebølgen. I dag er ca. 1/6 av befolkningen i Vest-Europa 65 år eller eldre. I 2050 vil ca. 1/3 være over 65 år.

Samlet fødselsstatistikk for Europa viser at kvinner i fruktbar alder i gjennomsnitt føder 1,5 barn. I Tyskland er tallene 1,4 barn per kvinne, og italienske kvinner får i gjennomsnitt 1,3 barn. Dette betyr at det ikke kommer til å bo så mange italienere i Italia i neste århundre. Dagens fødselstall kan føre til en halvering av den italienske befolkningen i Italia i løpet av 45 år.

På verdensbasis har fødselstallene falt fra 6,0 barn per kvinne i 1972, til 2,9 barn per kvinne i dag.

Neste side