Informasjon

Mors fedme øker risikoen for medfødte skader

Fedme hos mor øker risikoen for en rekke medfødte skader. Risikoen øker mest for å få et barn med nevralrørsdefekt, der er risikoen dobbelt så høy hos fete kvinner som hos kvinner som har en sunn vekt.

I følge en artikkel som ble publisert i Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine1 i august 2007, øker risikoen for blant annet nevralrørsdefekt, hjertefeil, sammenvoksning i endetarm, hypospadi - en medfødt tilstand der urinrøret munner ut på undersiden av penis (hos gutter), kortvoksthet, brokk i mellomgulvet og navlebrokk, for barn født av mødre som var fete før svangerskapet. Samtidig er det mindre sannsynlig at mødre som var fete før svangerskapet, får barn som blir født med innvollene utenpå magen (gastroschisis).

Mødre som ble regnet inn i gruppen fet, var de som hadde en kroppsmasseindeks på over 30 før de ble gravide.

Absolutt risiko er fortsatt lav

En sterk sammenheng har blitt vist mellom en kvinnes kroppsmasseindeks (KMI eller BMI) før svangerskapet og risiko for å få barn med visse medfødte skader, særlig gjelder dette nevralrørsdefekt og barn som blir født uten hjerne (anencefali). Den mulige sammenhengen mellom fedme og andre medfødte skader forblir mindre sikker.

Denne sammenhengen mellom mors overvekt og medfødte skader hos barn virker umiddelbart dramatisk. Men risikoen er likevel lav fordi forekomsten av medfødte skader i utgangspunktet er meget lav. I denne studien fant forskerne at fete kvinner har ca. fire prosent sjanse for å føde et barn med medfødte skader, mens kvinner med en sunn vekt har omtrent tre prosent sjanse.

Vet ikke hvorfor det er slik

Deltagerne i studien var 15.000 kvinner som deltok i National Birth Defects Prevention Study i USA. Kvinner som hadde, eller ble mistenkt for å ha arvelige sykdommer, kromosomavvik eller diabetes deltok ikke i studien.

Målet med studien var å se på sammenheng mellom fedme, overvekt eller undervekt hos mor, og 16 kategorier av (strukturelle) fødselsdefekter. Resultatet tyder på at det er en sammenheng mellom mors fedme og medfødt skade i syv av de 16 ulike kategoriene de så på. Hvorfor det er en slik sammenheng, vet man ikke, men det kan være relatert til udiagnostisert diabetes.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Waller DK, Shaw GM, Rasmussen SA, Hobbs CA, Canfield MA, Siega-Riz AM, Gallaway MS, Correa A;. Prepregnancy obesity as a risk factor for structural birth defects.. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007; 161(8): 745-50.