Nyhetsartikkel

Flere fødsler hos skandinaviske kvinner i 40-årene

Andelen fødsler etter assistert reproduksjonsteknologi hos kvinner i alderen 40-49 år ble doblet i Norge, Sverige og Danmark fra 2008 til 2018.

I samme periode økte andelen fødsler også totalt hos kvinner i alderen 40 til 49 år i Sverige og Danmark. I Norge holdt den seg stabil.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia1.

Forfatterene av studien hentet informasjon fra nasjonale helseregistre om kvinner i aldersgruppen 40-49 år. 

Les også: Ufrivillig barnløshet

Økning i bruk av hormonell prevensjon

Blant de andre hovedfunnene i studien var at bruk av hormonell prevensjon økte hos kvinner i alderen 40-44 år. Den mest brukte prevensjonsmetoden i alle tre landene var hormonspiral.

Fødselstallene for kvinner i alderen 40 til 44 år økte fra 9.5 til 12 per 1000 kvinner i Danmark, og fra 11.7 til 14.3 i Sverige. I Norge holdt fødselstallene hos denne gruppen seg stabile på omtrent 11 per 1000 kvinner.

Hos kvinner i alderen 40 til 49 år var det en dobling av fødsler etter assistert befruktning. I Danmark økte det fra 0.71 til 1.71 per 1000 kvinner. I Sverige var økningen fra 0.43 til 0.81 per 1000 kvinner, og i Norge økte andelen fra 0.25 til 0.53 per 1000 kvinner.

Sverige hadde den høyeste andelen indusert abort, med 7.7 til 8.1 per 1000 kvinner i alderen 40 til 49 år.

- Bekrefter trenden

- Studien bekrefter trenden med å utsette barnefødsler, slik man har sett i det meste av Europa, og viser den viktige rollen assistert reproduksjonsteknologi har for denne aldersgruppen, sier hovedforfatter Ingela Lindh fra Sahlgrenska Universitetssykehus i Sverige, i en pressemelding om studien.

- Studien gir verdifull informasjon som forbedrer kvinners kunnskap om egen fruktbarhet, sier hun videre.

Les også: Assistert befruktning, det du trenger å vite

Kilder

Referanser

  1. Lindh I, Skjeldestad FE, Heikinheimo O, Hognert H, Lidegaard Ø, Bergh C, Gemzell-Danielsson K. Reproductive changes among women in their 40s: A cross-sectional study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia 2022; 101 (2): 248-255. obgyn.onlinelibrary.wiley.com