Nyhetsartikkel

Født ved assistert befruktning: Hvordan går det når de selv skal ha barn?

De første barna som ble født ved assistert befruktning i Norge, får nå barn selv. Folkehelseinstituttet (FHI) har undersøkt om risikoen for svangerskapskomplikasjoner er større i disse graviditetene.

Det er Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet som har sett på hva som skjer når guttene og jentene som ble født ved assistert befruktning, nå selv blir foreldre: Er det høyere risiko for komplikasjoner?

Vi vet fra før at graviditeter ved hjelp av assistert befruktning har økt risiko for ulike svangerskapskomplikasjoner. Derfor ønsket nå forskere å finne ut hvordan fruktbarheten og svangerskapshelsen til barn født ved hjelp av assistert befruktning er.

Studien er publisert i tidsskriftet BMJ Medicine1.

Undersøkte komplikasjoner

Deltagerne i studien er født i Norge mellom 1984 og 2002 med registrert graviditet innen utgangen av 2021.

FHI skriver på sine nettsider at forskerne sammenlignet svangerskap og fødsler til deltagere som ble unnfanget ved assistert befruktning og deltagere som ble naturlig unnfanget. De undersøkte og vurderte blant annet gjennomsnittlig fødselsvekt, svangerskapsalder og morkakevekt, oddsen for medfødte misdannelser, svangerskapsforgiftning og behov for keisersnitt.

Av 1 092 151 personer født i Norge fra 1984 til 2002 var 180 652 registrert minst én gang som mødre og 137 530 som fedre. Av disse ble 399 menn og 553 kvinner unnfanget ved assistert befruktning.

Resultatene fra studien viste følgende: 

Personer som ble unnfanget ved assistert befruktning, hadde lite bevis på økt risiko for uønskede utfall i egne svangerskap, økt bruk av assistert befruktning, eller noen forskjell i gjennomsnittlig fødselsvekt, placentavekt eller svangerskapsalder.

- Gode nyheter

– Hovedfunnet fra studien er gode nyheter for de som er født etter assistert befruktning, nemlig at de ikke får flere komplikasjoner i sine svangerskap sammenliknet med kontrollgruppen. Men de får kanskje barna sine litt seinere i livet, sier Ellen Øen Carlsen, ved Folkehelseinstituttet i en nyhetsmelding2.

En forskjell er det imidlertid mellom de to gruppene: Kvinner og menn unnfanget med assistert befruktning har færre svangerskap så langt enn sine jevnaldrende som ble unnfanget på "vanlig" måte i samme periode.

Årsaken til dette er uklart. Kanskje er det sosiale årsaker: at de selv har en mor som ikke var spesielt ung da hun fikk barn.  

Kilder

Referanser

  1. Carlsen E Ø, Wilcox A, et.al. Reproductive outcomes in women and men conceived by assisted reproductive technologies in Norway: prospective registry based study . BMJ Medicine 2023. bmjmedicine.bmj.com
  2. Foreldre som ble født ved hjelp av assistert befruktning har ikke høyere risiko for komplikasjoner når de selv blir gravide, FHI, 2023 www.fhi.no