Informasjon

Riktige medisiner reduserer HIV-smitte fra mor til barn

Når det blir oppdaget tidlig i svangerskapet at mor er HIV-smittet, og hun får riktige medisiner og oppfølging, er det kun én prosent sjanse for at barnet skal bli smittet med HIV i løpet av svangerskap og fødsel. Men siden medisinene er kostbare, er det dessverre i hovedsak de som bor i den vestlige verden som drar nytte av dette.

Den hittil største studien som er utført om overføring av HIV-viruset fra mor til barn, viser at bare 1,2 prosent av barn som blir født av en mor som har HIV, er smittet av viruset - dersom mor har fulgt de anbefalte behandlingene.

Studien som ble publisert i tidsskriftet AIDS i mai 20081, hadde som mål å undersøke effekten av ulike tiltak. God anti-HIV-behandling (antiretroviral behandling), kontrollert fødsel og unngåelse av amming blir anbefalt gravide med HIV.

Viktig med HIV-test tidlig i svangerskapet

Forfatterene konkluderer med at kombinasjonsbehandling med flere medikamenter samtidig sikrer lav risiko for overføring av HIV til barnet. Nåværende opplegg for behandling og fødsel som blir tilbudt gravide kvinner i Storbritannia - og som er lik de vi har i Norge - ser ut til å være et effektivt opplegg.

På midten av 90-tallet ble 20 prosent av barn født av en HIV-smittet mor smittet med viruset. Dette var før effektiv antiretroviral behandling var tilgjengelig.

En av forskerne bak studien sier i følge britiske Medical Research Council at funnene er svært oppmuntrende, og de viser at dersom kvinnene blir testet for HIV tidlig nok i svangerskapet til at antiretroviral behandling kan igangsettes, er risikoen for at babyen skal smittes veldig lav. Hun påpeker også at dette viser hvor viktig det er å HIV-teste gravide tidlig i svangerskapet.

I Norge blir test for (blant annet) HIV-infeksjon utført fast på den første svangerskapskontrollen.

Kun for de rikeste

De fleste HIV-positive kvinner tar nå en kombinasjon av antiretrovirale medikamenter gjennom hele svangerskapet. Det er kjent at keisersnitt reduserer risikoen for at barnet skal bli smittet, men denne britiske studien viser at medisinene i mange tilfeller er så effektive at det er mulig å gjennomføre en normal fødsel.

I denne studien har forskerne samlet informasjon fra 5151 HIV-positive gravide kvinner i England (UK) og Irland i perioden 2000-2006.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det var fem tilfeller av HIV-smitte fra mor til barn i 2005, men slik smitte kan også skje gjennom amming.

Medisiner som har god effekt ved AIDS og HIV-infeksjon, er svært kostbare. Derfor er det dessverre slik i dag at det i hovedsak kun er mødre som bor i rike land som får slik behandling i svangerskapet. I for eksempel fattige afrikanske land, der HIV og AIDS er langt mer utbredt, er dessverre antallet barn som blir smittet med HIV fra mor i løpet av svangerskap og fødsel, langt høyere.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Townsend CL, Cortina-Borja M, Peckham CS, de Ruiter A, Lyall H, Tookey PA. Low rates of mother-to-child transmission of HIV following effective pregnancy interventions in the United Kingdom and Ireland, 2000-2006.. AIDS 2008; 22: 973-81.