Informasjon

Gode nyheter om MS og graviditet

En studie viser at kvinner med MS ikke utvikler svangerskapsforgiftning eller får andre svangerskapsproblemer under graviditeten i høyere grad enn friske kvinner.

Undersøkelsen er publisert i tidsskriftet Neurology i desember 2009, det medisinske tidsskriftet til American Academy of Neurology – som består av mer enn 21 000 nevrologer og nevrovitenskapelige fagfolk.

Les også: Dette er MS

Ikke flere problemer

Ifølge Science Daily er det kun en liten økning i risiko for at gravide kvinner med MS må få forløst barnet med keisersnitt. Det er også kun en liten risikoøkning for veksthemming hos fosteret.

Studien viser i tillegg at kvinner med MS ikke har høyere forekomst av høyt blodtrykk i svangerskapet eller svangerskapsforgiftning.

- Disse resultatene er betryggende for kvinner med MS, sier forfatteren av studien, Eliza Chakravarty fra Stanford University School of Medicine i Stanford.

Les også: Praktiske leveregler med MS

- Kvinner har vært usikre på effekten av MS på graviditet, og noen kvinner har valgt å utsette eller unngå graviditet på grunn av usikkerheten. Vi fant at kvinner med MS ikke har økt risiko for de fleste av svangerskapskomplikasjonene som kan oppstå, sier hun.

Du kan lese om studien i Neurology her.

Gravid og MS-attakker

Chakravarty sier at tidligere studier om MS og svangerskap har fokusert på virkningen av graviditet på sykdomsaktivitet.

Les også. Amming kan redusere MS-attakker

Studien så også på kvinner som fikk diabetes før de ble gravide (ikke svangerskapsdiabetes), og fant at de hadde høyere risiko for komplikasjoner enn kvinner med MS.

Norsk studie

I en norsk studie fra Bergen bekrefter doktorgradsarbeidet til lege Julie Dahl at MS ikke medfører noen økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet, ved fødselen eller for den nyfødte.

Studien viser at hyppigheten av attakker reduseres under et svangerskap - særlig de siste tre månedene - og at det er noe økning av antall attakker de første 3-6 månedene etter fødselen.

Årsaken til dette er antatt å være de immunologiske endringene som skjer hos mor i forbindelse med svangerskapet.

MS-forbundet

MS-forbundet forteller på sine nettsider (juli 2016) at svangerskap ikke har noen negativ innflytelse på sykdommen. Verken mor eller barn er mer utsatt enn andre under svangerskap og fødsel. 

Studier viser at barna veier litt mindre enn gjennomsnittet, men ikke så mye mindre som for eksempel barn av røykende mødre. Amming er ikke vist å påvirke verken antall eller alvorlighetsgrad av attakker.

Et lite barn krever omsorg, og påkjenningenen til den av foreldrene med MS gir økt risiko for utvikling av utmattelse (fatigue). Omsorgsbyrden vil derfor ofte bli større på den av foreldrene som ikke har MS, og det blir ekstra viktig med et godt nettverk rundt familien.

Vil du vite mer?