Nyhetsartikkel

Gravide bør ikke sove på ryggen

Forskning viser at gravide ikke bør sove på ryggen i siste trimester. En studie fra New Zealand viser at de fleste gravide opplever det som uproblematisk å unngå å sove på ryggen sent i graviditeten.

Dette ifølge en studie som ble publisert i BMJ OPEN i mai 20211.

I New Zealand ble det igangsatt en informasjonskampanje rettet mot gravide i 2018. Tema for kampanjen var at gravide bør unngå å sove på ryggen i siste tredel av graviditeten.

Forskning viser at å sove på ryggen i siste trimester var en uavhengig risikofaktor for dødfødsel. I den aktuelle studien så forfatterne på effekten kampanjen hadde hatt på gravide og helsepersonell. For å få svar på dette ble det gjennomført to nettbaserte spørreundersøkelser i 2019 og 2020 hos gravide som var i siste trimester av graviditeten, og en undersøkelse blant helsepersonell innen svangerskapsomsorgen.

Svært få sov på ryggen

Deltagerne var 1633 gravide og 709 helsepersonell. Av de gravide var det kun 1.8 prosent av deltagerne som sov på ryggen natten før de svarte på undersøkelsen. De fleste, 97.2 prosent, sov ikke på ryggen. Én prosent husket ikke.

Studien viste at sovestilling på rygg i siste trimester var redusert fra 3.9 prosent som var funnet i tidligere studier. 

De fleste gravide hadde fått råd om å ikke sove på ryggen uten at dette hadde medført bekymring hos den gravide. To tredeler - 65 prosent - hadde endret sovestilling basert på råd de hadde fått. De fleste opplevde dette skiftet som uproblematisk. Mesteparten av helsepersonellet (76 prosent) oppga i sine svar at de var oppmerksomme på at det å sove på ryggen i siste trimester, kunne øke risikoen for dødfødsel.

Forfatterne konkluderer med at de fleste gravide i New Zealand hadde fått og tatt i bruk råd om å sove på siden i siste trimester, uten at dette hadde medført store vanskeligheter eller bekymringer.

Presser på hovedpulsåren

I flere tiår har fødselsleger vært klar over at ryggleie og graviditet ikke er en god kombinasjon. Dette er antagelig fordi livmoren til den gravide kan presse på hovedvenen i buken (nedre vena cava) ved ryggleie. Dette kan gi flere negative konsekvenser, så som lavt blodtrykk og redusert blodtilførsel til fosteret. Det er derfor vanlig at leger unngår å plassere den gravide i ryggleie ved rutineundersøkelser, og råder gravide til å unngå å ligge flatt på ryggen selv, ihvertfall på dagtid, skriver forfatteren av en artikkel som ble publisert i The Journal of Physiology i 20172.

Videre skriver hun at det i de senere årene har kommet forskning som viser at om kvinnen sover på ryggen i siste trimester, øker risikoen for dødfødsel.

Fant at ryggleie stresset fosteret

I en studie fra 20173 ble det utført et kontrollert eksperiment der den gravide og fosteret ble overvåket på dagtid. Studien inkluderte ikke risikopasienter. De overvåket heller ikke pasientene mens de sov. Forfatterne fant at ryggleie over tid (30 minutter) økte risikoen for inaktivitet hos fosteret. Et friskt foster klarte å tilpasse seg det mulige stresset ved å gå inn i en tilstand med lavere oksygenforbruk.

Hvis dette var det de fant hos et friskt foster i en 30 minutters periode mens mor var våken, kan man bare spekulere i hvordan det vil påvirke et sårbart foster hos en mor som sover hele natten i ryggleie, påpeker forfatteren av artikkelen som kommenterer studien.

Resultatene fra studien støtter funn fra tidligere studier om at ryggleie i svangerskapet øker risikoen for dødfødsel, særlig hos et foster med veksthemming. Kanskje er det på tide å ikke bare unngå at gravide ligger på ryggen ved medisinske undersøkelser, men også at man ber gravide unngå å sove på ryggen i siste trimester av svangerskapet, konkluderer forfatteren.

Kilder

Referanser

  1. Cronin RS, Thompson JMD, Taylor RS, et al.. Modification of maternal late pregnancy sleep position: a survey evaluation of a New Zealand public health campaign. BMJ OPEN 2021. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Warland J. Back to basics: avoiding the supine position in pregnancy. The Journal of Physiology 2017; 595 (4): 1017-1018. www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Stone PR, Burgess W, McIntyre JPR et al.. Effect of maternal position on fetal behavioural state and heart rate variability in healthy late gestation pregnancy. J Physiol 2017; 595 (4): 1213-1221. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov