Informasjon

Gravide bør unngå våkenetter

Gravide får ofte beskjed om å slutte å jobbe om natta.

Temaside om Korona

En studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) bekrefter at nattarbeid har effekt på svangerskapet.

- Flere studier viser en sannsynlig økt risiko for å oppnå uønsket svangerskapsutfall ved å jobbe nattskift. Det er viktig å vite at man bør ta hensyn til dette, men det er vanskelig å si mye om grunnen, sier Anthony S. Wagstaff ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Hormonforstyrrende

Sammen med fem kolleger står han bak studien "Arbeidstid og helse" som har kartlagt hvilken effekt lange arbeidsdager og nattarbeid har for helsa vår.

- Det vi vet er at nattarbeid forstyrrer en rekke hormoner, og i et svangerskap er hormonelle forhold svært viktig, sier han.

Flere mulige forklaringer

Flere studier viser økt risiko for spontanabort og for tidlig fødsel hos gravide med nattarbeid. Det er imidlertid usikkert om hvor ofte man må jobbe om natta før det blir en risiko. Det er heller ingen som kan si med sikkerhet hvorfor det er problematisk å jobbe mens andre sover.

Vi vet at alder, røykevaner, alkoholvaner, tidligere spontanabort og vekt kan påvirke kvinner som er gravide eller ønsker å bli det. Grunnen til at også nattarbeid kan gi økt risiko for uønsket svangerskapsutfall er ikke avklart, men det finnes flere hypoteser.

- Søvn er en dominerende del av livet vårt. Det er derfor ingen bombe at forstyrret søvn har en effekt, sier Wagstaff.

Ønsker mer forskning

Når vi jobber om natta, forstyrres døgnrytmen som igjen påvirker mange hormoner. Hormoner som østrogen, progesteron, prostaglandin, adrenalin og kortisol har alle en rolle i reguleringen av svangerskapet og fødselen.

Skiftarbeid kan gi forstyrrelser i dette hormonsystemet og kan påvirke den gravide. Men forfatterne bak STAMI-rapporten understreker at dette ikke er tilstrekkelig kartlagt.

- Problemet er å finne årsaksforhold, og vi ønsker oss mer forskning på hvordan årsaker spiller inn, sier Wagstaff.

Det man vet er at melatonin frigjøres fra Pinealkjertelen og spiller en rolle i den biologiske reguleringen av døgnrytme, søvn, humør og reproduksjon. Det er vist at gravide med foster som har lav vekt har lavere melatoninmengde målt i blodet enn gravide med foster med normal størrelse. Nattarbeid gir nedsatt frigjøring av melatonin.

Røyker og drikker mer

Andre forklaringer på effekten av nattarbeid handler om livsstilen til den som jobber skift.

Rapporten forteller oss at også lav sosioøkonomisk status har betydning under et svangerskap. Danske undersøkelser peker i retning av at livsstilfaktorer knyttet til sosioøkonomisk status har større betydning for svangerskapet enn om man jobber om natta.

Forskerne legger vekt på at det i vitenskapelige undersøkelser er komplisert å justere for alle slike forhold hvis man skal se på effekten av skiftarbeid alene.

Vil du vite mer?