Informasjon

Gravide bør unngå våkenetter

Gravide får ofte beskjed om å slutte å jobbe om natta. Hva sier forskningen om sammenhengen mellom nattarbeid og uheldig svangerskapsutfall?

Hvis mor jobber natt- og skiftarbeid, kan dette utgjøre en risiko for fosteret.

Ulike turnusordninger kan gi en større grad av stress enn dagtidsarbeid for noen gravide, skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i sin artikkel: Tilrettelegging av arbeidsmiljø for gravide1.

Ifølge STAMI er det særlig flere nattevakter i løpet av én uke som kan øke risikoen for spontanabort. I tillegg kan tidspress gi vekstforstyrrelser hos barnet.

To eller flere nattevakter i uka 

En dansk studie fra 2019 har undersøkt hvor mye den gravide må jobbe om natta for at det har en negativ effekt. Studien er publisert i tidsskriftet Occupational & Environmental Medicine2 som er utgitt av BMJ Group.

I denne studien har forskerne undersøkt svangerskapet til omtrent 22 700 danske kvinner.
Resultatene viser at å jobbe to eller flere nattevakter på en uke kan øke den gravide kvinnens risiko for spontanabort uken etter med 32 prosent (etter uke åtte).

Både totalt antall nattevakter under graviditeten og antall nattvakter på rad, økte risikoen for spontanabort. Sammenhengen mellom nattarbeid og risikoen for spontanabort var sterkere etter svangerskapsuke åtte.

Dette er en observasjonsstudie, og den kan derfor ikke fastslå årsaken. Forfatterne påpeker at data om spontanaborter, spesielt tidlige aborter, var ufullstendige.

Anne Helene Garde ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark er en av forskerne bak studien. Hun sier i nyhetsmeldingen fra forskningsenteret at kroppens søvnhormon - melatonin - spiller muligens inn på risikoen for ufrivillig abort:

- Melatonin blir produsert i epifysen i hjernen og hjelper med å tilpasse kroppens rytme med døgnets lys- og mørkesyklus. Produksjonen av melatonin hemmes av lys, og man utskiller derfor mindre melatonin når man jobber om natten. Det finnes studier som tyder på at hormonet melatonin kan være avgjørende for om man har en uproblematisk og sunn graviditet eller ikke. Dette kan være en mulig mekanisme for en sammenheng mellom nattarbeid og ufrivillig abort, sier Anne Helene Garde.

Men Garde understreker at det ikke kan fastslås med sikkerhet om nattarbeid er årsaken til den økende abortrisikoen.

- Full sikkerhet ville kreve at man trakk lodd om hvem av de gravide som skulle jobbe om natten, og hvem som ikke skulle det - og så se på abortrisikoen. Men det gjør man jo ikke både av etiske og menneskelige årsaker. Men vi kan se at jo flere nattevakter den gravide har, jo større er risikoen. Det styrker vår antagelse om en årsakssammenheng, sier Garde.

Neste side