Informasjon

Gravide bør unngå våkenetter

 En nattevakt i uka – ingen risiko

Den overnevnte studien springer ut fra prosjektene "PREGNIGHT" og "Skiftearbejde og helbred" der danske forskere har undersøkt sammenhengen mellom forskjellige aspekter av nattarbeid og risikoen for komplikasjoner i svangerskapet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har sammenfattet funnene i denne faktaartikkelen3 fra april 2019.

Hovedfunnene fra prosjektene er følgende:

  • Gravide med mer enn én nattevakt per uke har økt risiko for ufrivillig abort den etterfølgende uken.
  • Gravide med mer enn tre nattevakter i strekk har større risiko for å få forhøyet blodtrykk og svangerskapsforgiftning. Svært overvektige gravide er særlig utsatte.
  • Gravide med nattevakter, særlig vakter over 12 timer, har større risiko for å sykemelde seg uavhengig av andre faktorer.
  • Én nattevakt per uke øker sannsynligvis ikke risikoen for ufrivillig abort.
  • Opp til én nattevakt per uke i gjennomsnitt de første 20 svangerskapsukene øker sannsynligvis ikke risikoen for forhøyet blodtrykk og svangerskapsforgiftning, hvis man ikke har mer enn tre nattevakter i strekk eller er svært overvektig.

En metaanalyse publisert i PLOS One4 i 2020 underbygger også noe av dette, men finner ingen stor risiko. Også her har forskerne undersøkt hvordan skiftarbeid påvirker svangerskapet til en kvinne. Dette er en systematisk oversikt som vurderte sammenhengen mellom skiftarbeid eller lang arbeidstid og kroniske tilstander. Nattarbeid er ikke spesifisert i denne studien, men den konkluderer med at det er bevis av lav grad som knytter skiftarbeid til svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. 

Forrige side Neste side