Informasjon

Gravide bør unngå våkenetter

Hormoner i svangerskapet 

En eldre rapport fra statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fra 2008 har gjennomgått vitenskapelige studier som beskriver en sammenheng mellom skiftarbeid og påvirkning på fertilitet og reproduksjon. Rapporten heter: "Arbeidstid og helse. En systematisk litteraturstudie".

Her skriver STAMI at flere studier viser overhyppighet av spontanabort/dødfødsel og tidlig fødsel/lav fødselsvekt hos gravide som jobber fast nattarbeid. Det er imidlertid sparsomt med vurdering av hvor ofte man må jobbe natt før det gir en signifikant risikoøkning.

Samlet sett konkluderer STAMI i denne rapporten at det er grunnlag for å hevde at det er "dokumentert sammenheng mellom uønskede svangerskapsutfall og fast nattarbeid" og at det er grunnlag for å mistenke at fast nattarbeid gir noe høyere risiko for spontanabort/dødfødsel og nedsatt fruktbarhet.

I den samme rapporten skriver STAMI at det er kjent at melatonin spiller en rolle i biologisk regulering av døgnrytme, søvn, humør og reproduksjon. De skriver videre: "Det er vist at gravide med foster som har lav vekt i forhold til svangerskapets lengde, har lavere serum-melatonin enn gravide med foster som er normalt store for svangerskapets lengde. Nattarbeid gir nedsatt frigjøring av melatonin."

Hormoner som østrogen, progesteron, prostaglandin, adrenalin/noradrenalin og kortisol har alle en rolle i regulering av svangerskap og fødsel. Skiftarbeid kan gi forstyrrelse i disse hormonsystemene og slik påvirke svangerskapet. Men dette virker ikke skikkelig kartlagt, heter det i rapporten. 

Forrige side Neste side