Nyhetsartikkel

Gravide og covid-19

Gravide med covid-19 har mindre sannsynlighet for symptomer som feber og muskelverk, men de kan ha større sannsynlighet for å ha behov for intensivbehandling enn ikke-gravide kvinner på samme alder.

De har også større sannsynlighet for å føde for tidlig enn gravide uten covid-19, og de nyfødte har større risiko for innleggelse i intensivavdeling.

Å være eldre, overvektig eller ha andre medisinske tilstander fra før av, øker risikoen for alvorlig covid-19 hos disse kvinnene.

Dette ifølge en sammenstilling av studier som ble publisert i British Medical Journal i september 20201

Internasjonalt forskningssamarbeid

Bakgrunnen for forskningen er at man tror at gravide er i risikogruppen for covid-19, og man er bekymret for at viruset skal ha skadelig innvirkning på mor og barn. Publiserte studier om covid-19 hos gravide blir fort utdatert ettersom ny forskning kommer til. Et internasjonalt forskningsteam har derfor jobbet sammen for å sammenligne funn om covid-19 hos gravide og nylig gravide, med ikke-gravide i samme alder.

Funnene er basert på 77 studier og inkluderer 11.432 gravide og nylig gravide som har blitt innlagt på sykehus med mistenkt eller bekreftet covid-19.

Økt risiko for å føde for tidlig

Forfatterne fant at gravide og nylig gravide med covid-19 sjeldnere oppga symptomer som feber og muskelsmerter, men hadde oftere behov for innleggelse og pustehjelp.

Faktorer som økte risikoen for alvorlig covid-19 hos gravide var høy alder, fedme, kronisk høyt blodtrykk og at de hadde diabetes før de ble gravide. Covid-19 økte også risikoen for å føde for tidlig, men andelen dødfødte babyer og nyfødte som døde, var lav.

Forfatterne skriver at helsepersonell bør være klar over at gravide med covid-19 kan ha behov for intensivbehandling og for hjelp fra nyfødtavdeling. Gravide med eksisterende risikofaktorer bør anses som risikogruppe for covid-19, sammen med eldre og personer som har fedme, mener de.

Kilder

Referanser

  1. Allotey J, Stallings E, Bonet M et al.. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ 2020. www.bmj.com