Informasjon

Reviderer retningslinjer for svangerskapsomsorg

Helsedirektoratet starter snart arbeidet med å revidere de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorg. Det vil si at en eventuell omtale av parvovirusinfeksjon i svangerskapet, ikke vil være på plass før om to år.

I mai 2008 publiserte Pasienthåndboka flere artikler om parvovirusinfeksjon i svangerskapet. I kjølvannet av dette spurte vi Helsedirektoratet om hvorfor parvovirusinfeksjon ikke var omtalt i de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorg, når dette er den vanligste virale (virusinfeksjon) årsaken til at barn dør i mors liv. Den gang var svaret vi fikk at Helsedirektoratet var avhengig av innspill fra fagmiljøene - i denne sammenhengen Norsk gynekologisk forening (NGF).

NGF tok utfordringen, og en måned senere hadde de skrevet inn et nytt kapittel om virusinfeksjoner - deriblant parvovirusinfeksjon - i sin veileder om svangerskapsomsorg.

Tidkrevende prosess

Når vi nå ett år senere kontakter Helsedirektoratet med samme spørsmål, kan de fortelle at de nylig har startet prosessen med å revidere de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorg. Men der Norsk gynekologisk forening leverte et nytt kapittel i ekspressfart, trenger Helsedirektoratet atskillig lenger tid før de reviderte retningslinjene er klare.

- Tidlig i 2010 vil det bli nedsatt arbeidsgrupper som skal jobbe med de nye retningslinjene. Disse retningslinjene vil omfatte et helhetsperspektiv på svangerskapsomsorg, fødsel og barseltid. Her vil også diagnostikk og behandling av ulike sykdommer relatert til svangerskap og fødsel bli omtalt. Arbeidsgruppen som nedsettes, vil både revidere dagens retningslinjer og gjøre en helhetlig og systematisk vurdering i forhold til andre nødvendige temaer. Det kan for eksempel gjelde forhold vedrørende influensavirus, parvovirus og andre infeksjoner som det kan være særlig viktig å forebygge i svangerskapet. Dette trenger vi tid til å få til. Vi tar sikte på at dette arbeidet er avsluttet innen to år, sier Brit Roland, som er seniorrådgiver ved Helsedirektoratet.

Forrige gang tok det også to år fra arbeidet med å utvikle de nasjonale retningslinjene startet og til de var ferdige.

- Arbeid med nasjonale retningslinjer er tidkrevende, skal være grundig og omfatter brede prosesser som involverer brukere og fagmiljøer. Vi ønsker så stor enighet som mulig. Derfor tar det tid, og slik skal det være. Helsepersonell skal alltid være faglig oppdatert, og vi er derfor glade for at NGF har håndtert en slik faglig problemstilling på en god måte, sier Roland.

Vil ta ytterligere to år

Dette betyr at det vil ta ytterligere to år før en omtale av parvovirusinfeksjon i svangerskapet, eventuelt vil komme med i de nasjonale retningslinjene om svangerskapsomsorg. Til tross for at det er den virusinfeksjonen som oftest fører til at barn dør i mors liv.

Retningslinjene for svangerskapsomsorg har nylig vært oppe i en stortingsmelding. Der ble det vedtatt at det også skal lages nasjonale retningslinjer for fødsel og for barseltid. Fra før av finnes det ikke egne nasjonale retningslinjer for fødsel og barseltid.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser