Nyhetsartikkel

Hva er beste tidspunkt for keisersnitt?

Stadig flere kvinner får planlagt keisersnitt. En ny dansk studie har undersøkt hva som er det beste tidspunktet for dette.

Studien er publisert i BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, og har undersøkt om det er best å utføre et planlagt keisersnitt en uke før termin, i forhold til kun noen dager før.

I Danmark blir omtrent 10 prosent av alle nyfødte født ved planlagt keisersnitt. I Norge utføres det over 9000 keisersnitt hvert år. Nærmere ett av seks barn kommer i dag til verden på denne måten. De siste 20 årene har andelen økt mye, og Norge er ifølge Folkehelseinstituttet nå på om lag samme nivå som nabolandene.

Samme risiko

I den aktuelle studien har forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet sammenlignet komplikasjoner hos to grupper nyfødte som ble født etter planlagt keisersnitt. Den ene gruppen ble forløst i graviditetsuke 38, mens den andre gruppen ble forløst i graviditetsuke 39.

Nesten 1280 kvinner med lav risiko for komplikasjoner hos mor og barn ble randomisert til to grupper: den ene skulle utføre keisersnitt i uke 38, den andre i uke 39.

Ifølge en nyhetsartikkel på universitetes hjemmeside er dette den første studien som undersøker nettopp dette.

Forskerne kom fram til at risikoen for komplikasjoner er omtrent den samme etter planlagt keisersnitt i siste eller nest siste graviditetsuke. Funnene gjaldt både for mor og barn.

Godt nytt for gravide

Konkret viste resultatene at i gruppen som ble født i uke 38, ble 13,9 prosent innlagt på barneavdelingen i løpet av de to første levedøgnene. I gruppen som ble født i uke 39, ble 11.9 prosent innlagt.

- Det vil si at studien delvist bekrefter tidligere undersøkelser som viser at det er best å vente til uke 39 med et planlagt keisersnitt - selv om forskjellen i denne studien ikke var statistisk signifikant. Vår tolkning av resultatene er at forskjellen mellom de to tidspunktene er mindre enn det som er antatt og at dette er betryggende for kvinner som trenger å få utført keisersnittet før uke 39, sier Julie Glavind til NHI.no.

Hun er en av forfatterne bak studien.

Forskningsresultatene tyder altså på at det er forbundet med lavere sykelighet å bli født ved keisersnitt i nest siste graviditetsuke enn hva man har trodd tildigere.

Det var en tendens til flere luftveisproblemer i gruppen som ble født i uke 38, men sett under ett var risikoen for flere ulike komplikasjoner omtrent den samme hos både barn og mor i de to gruppene.

Glavind understreker at i forhold til vaginal fødsel er risikoen for blant annet luftveisproblemer hos den nyfødte og sårinfeksjon hos mor større ved planglagt keisersnitt. Fordelen ved å booke keisersnitt i uke 38, er at da vil færre gå i fødsel før den planlagte datoen.

Les også: Keisersnitt - Vi bør holde på det som er normalt og naturlig

Kilder

Referanser

  1. J Glavind, SF Kindberg et..al. Elective caesarean section at 38 weeks versus 39 weeks: neonatal and maternal outcomes in a randomised controlled trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2013; 9: 1123–1132.
  2. http://www.auh.dk