Nyhetsartikkel

Hvem har størst risiko for fødselsdepresjon?

Risikoen før fødselsdepresjon er størst blant førstegangsfødende, mødre som er yngre enn 25 år og tvillingmødre.

Det viser en studie som inkluderte 1,1 millioner kvinner fra hele verden og som ble publisert i tidsskriftet Journal of Affective Disorders1 i februar 2022.

Fødselsdepresjon, svangerskapsdepresjon, postpartum depresjon eller barselsdepresjon er ulike betegnelser på depresjon under eller etter et svangerskap. En depresjonsepisode oppfattes som å være relatert til fødsel hvis den begynner mindre enn seks uker etter fødsel.

Symptomene er lik de som er typiske ved depresjon utenom svangerskap og fødsel: Nedtstemthet, gråt, mangel på evne til å glede seg over ting, selvbebreidelser, søvnløshet, slapphet, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, tilbakevendende tanker om død og vansker med å fungere i daglige aktiviteter.

Målet med den aktuelle studien fra University of Virginia var å finne risikofaktorer for kvinners fødselsdepresjon. Forskerne skriver på sidene til universitetet2 at kvinner som opplever fødselsdepresjon, har større risiko for å utvikle en mer langvarig depresjon og andre psykiske lidelser.

Hvis mor får en fødselsdepresjon, er dette også forbundet med utviklingsutfordringer for barnet. Ved å identifisere risikofaktorene vil forebyggende tiltak kunne iverksettes, skriver forskerne

Yngst og eldst

Resultatene viste at symptomer på fødselsdepresjoner (selvrapporterte) var mest utbredt  blant de yngste kvinnene - de mellom 18 og 24 år. Her rapporterte 10 prosent om slike symptomer.

Det var mindre depresjonssymptomer blant eldre kvinner: i gruppen 35 til 39 år var det 6,5 prosent som rapporterte om dette. Mens det økte noe igjen blant kvinnene som var 40 år og eldre. Fødselsdepresjon var lavere blant kvinner som hadde født tidligere, sammenlignet med førstegangsfødende - dette var uavhengig av aldersgruppe.

Studien viste også at kvinner som fødte tvillinger, hadde større risiko for å få en fødselsdepresjon: over 11 prosent av mødre med tvillinger rapporterte om symptomer, sammenlignet med vel 8 prosent av mødre som fødte ett barn. Denne forskjellen var spesielt stor blant de som var 40 år og eldre: 15 prosent av mødre i denne aldersgruppen som fødte tvillinger, rapporterte om symptomer på depresjon. Forskerne konkluderer derfor med at kviner over 40 år med tvillinger har en "markant høy risiko" for fødselsdepresjon.

Forskerne fant ingen forskjell i symptomer om kvinnene var mødre til gutter eller jenter. 

Gripe inn tidlig

– De fleste kvinner med fødselsdepresjon blir ikke diagnostisert eller behandlet, sier forsker og en av forfatterne bak studien, Jennifer L. Payne ved UVA School of Medicine.

Hun sier at helsepersonell bør være klar over at faktorer som alder, førstegangsfødsler og tvillingfødsler øker risikoen for at kvinner utvikler en fødselsdepresjon. Dette bør gjøre det mulig å gripe inn på et tidlig stadium.

Kilder

Referanser

  1. Bradshaw H, Riddle N J, et al.. Risk factors associated with postpartum depressive symptoms: A multinational study. J Affect Disord 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. University of Virginia, NEW STUDY IDS MOTHERS AT HIGHEST RISK FOR POSTPARTUM DEPRESSION, Eric Swensen, 2022