Informasjon

Ikke glem folat

Bare en av tre kvinner tar folattilskudd før de blir gravide.

Omtrent 70 norske kvinner er hvert år gravide med et barn som har ryggmargsbrokk eller en annen alvorlig nevralrørsdefekt. Tallet kan trolig halveres hvis flere kvinner tar tilskudd med folat til rett tid.

Folat er et B-vitamin som er nødvendig for at kroppen skal fungere normalt. Selv om det er svært små mengder som skal til, er behovet under svangerskap minst dobbelt så stort som hos ikke-gravide.

Tall fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet viser at bare 27 prosent av norske kvinner tar folattilskudd før de blir gravide, noe som bidrar til å forebygge nevralsrørsdefekter. Hvis flere kvinner tar folat allerede fra før unnfangelsen, vil trolig antall fostre med ryggmargsbrokk gå drastisk ned.

Les også: Folat og graviditet

Inkludert dødfødsler og sene aborter blir det i Medisinsk fødselsregister hvert år registrert omtrent 70 svangerskap med nevralrørsdefekter i Norge.

Nevralrørsdefekter er en gruppe medfødte tilstander som skyldes manglende lukking av strukturene omkring ryggmargen. Feilen skjer svært tidlig i fosterlivet, vanligvis i tredje eller fjerde svangerskapsuke.

Les også: Dette er ryggmargsbrokk og Hjernens utvikling.

Sviktende informasjon?

Kvinner som planlegger graviditet eller som kan regne med å bli gravide, anbefales et ekstra folattilskudd på 400 mikrogram daglig. Folattilskuddet bør som nevnt tas i god tid før graviditeten, fra siste måned før forventet befruktning og i svangerskapets første to til tre måneder.

For kvinner med antatt økt folatbehov på grunn av sykdom eller bruk av medisin (for eksempel ved epilepsi) og for kvinner med nevralrørsdefekt i egen eller partners nærmeste familie, anbefales det å konferere med lege om tilskudd i høyere doser enn 400 mikrogram daglig anses nødvendig.

Siden så få tar folat, er det naturlig å tro at mange ikke er klar over anbefalingen om å ta folsyre før man blir gravid og noen måneder ut i svangerskapet.

Annetine Staff er overlege og forskningsrådgiver ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Hun mener at informasjonen i de statlige kampanjene om sunt kosthold og spising av folatrike matvarer kan virke misvisende, ved at det gis inntrykk av at «naturlig» spising av folatrike matvarer skulle være nok til å forebygge nevralrørsdefekter. Hun poengterer også at 50 prosent av norske kvinner opplyser at de ikke planlegger sin graviditet. Det gir kanskje noe av svaret på hvorfor kvinner ikke starter med folat før de blir gravide.

Staff sier til NHI.no at helsemyndighetene burde endret kampanjene sine mot gravide. I tillegg til de kjente anbefalingene om at det er ugunstig med alkohol og tobakk i svangerskapet, burde det være økt fokus på at det er viktig å innta folat før man er blir gravid.

Les også: Til deg som planlegger å bli gravid

Neste side