Nyhetsartikkel

Infeksjon i svangerskapet og risiko for leukemi

Spesielt urinveisinfeksjon i svangerskapet øker risikoen for leukemi hos babyen, ifølge en studie publisert i JAMA Network Open. Den absolutte risikoen er imidlertid svært lav.

Det er kjent at infeksjon hos mor i svangerskapet kan påvirke fosteret på flere måter. 

Nå har en stor studie med deltagere fra Danmark undersøkt sammenhengen mellom mors infeksjon under graviditet og barneleukemi.

Dette er barneleukemi

Leukemi oppstår når det foreligger en ukontrollert deling av de hvite blodcellenes forløpere i blod og benmarg. Leukemicellene fortrenger de normale blodcellene - røde og hvite blodceller samt blodplater.

Når antallet røde blodceller minker, får barnet blodmangel (anemi) og blir trøtt og blekt. Minker antallet normale, hvite blodlegemer, blir infeksjonsforsvaret dårligere, og barnet kan få uklare feberepisoder og infeksjoner som ikke vil gå over. Hvis antallet blodplater minker, øker tilbøyeligheten til å blø, og barnet får lett blåmerker og kanskje også små blødninger i huden eller slimhinnene.

Leukemi er den vanligste typen kreft som hos barn. Årsaken er ikke kjent, men tidligere forskning har vist at det er en sammenheng mellom infeksjoner hos gravide og økt risiko for leukemi hos barnet.

I denne nye studien forsøkte forskerne en ny tilnærming for å undersøke denne sammenhengen. 

Urinveisinfeksjoner og kjønnssykdommer

Studien er publisert i JAMA Network Open1, og forskerne har analysert data fra flere danske medisinske registre når de har jaktet på sammenhengen mellom ulike typer infeksjoner hos gravide og om dette øker risikoen for at babyer utvikler leukemi.

Studien inkluderte 2,2 millioner barn. I løpet av oppfølgingsperioden ble 1307 barn diagnostisert med leukemi.

Resultatet viste at barn født av mødre med infeksjon under svangerskapet hadde 35 prosent økt risiko for leukemi sammenlignet med barn av mødre uten infeksjon.

Genitale infeksjoner (som bakteriell vaginose) og urinveisinfeksjoner var forbundet med  142 prosent og 65 prosent økt risiko for barneleukemi.

Det ble ikke observert noen sammenheng mellom mors infeksjon og hjernesvulster, lymfom eller andre kreftformer kreftformer. 

Er det grunn til å bli bekymret?

Nei. I denne studien var risikoen for at et barn skulle få leukemi, 1307 delt på 2.200.000, det vil si 0,06 prosent. Med 35 prosent økning øker risikoen til 0,08 prosent (vel 1700 tilfeller) og med 142 prosent økning blir den absolutte risikoen 0,14 prosent (vel 3000 tilfeller). Så med andre ord, selv om økningen høres betydelig ut, er risikoøkningen for det enkelte barnet forsvinnende liten.

 

Kilder

Referanser

  1. He J-R, Yu Y, et.al. Evaluation of Maternal Infection During Pregnancy and Childhood Leukemia Among Offspring in Denmark. JAMA Network Open 2023. jamanetwork.com
  2. Bob Yirka, New study strengthens evidence that infections in pregnant mothers raise risk for leukemia in babies, MedicaXPress, medicalxpress.com