Nyhetsartikkel

Ingen fordel med planlagt keisersnitt ved tvillingfødsel

Planlagt keisersnitt gir ingen fordeler sammenlignet med planlagt vaginal fødsel ved tvillingfødsel, så lenge det første barnet er i hodeleie og blir født i svangerskapsuke 32-38.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en studie som ble publisert i The New England Journal of Medicine i oktober 20131, har forfatterne sammenlignet utfallet av planlagt keisersnitt med planlagt vaginal fødsel ved tvillingfødsler.

Takket være assistert befruktning, er tvillingsvangerskap langt vanligere i dag enn før. Det medfører også flere komplikasjoner, i og med at risikoen for komplikasjoner er høyere ved tvillingfødsler. Forfatterne ønsket å undersøke om planlagt keisersnitt kunne redusere risikoen.

Tilfeldig utvalgt til gruppene

Deltagerne var 2800 gravide (og 5600 tvillinger) som ble inkludert mellom svangerskapsuke 32 og 38. Forholdene i svangerskapet og vekten til tvillingene var beregnet som normale, og det var en erfaren fødselslege tilstede ved alle fødslene. Kvinnene ble tilfeldig valgt ut til enten planlagt keisersnitt, eller planlagt vaginal fødsel.

Av de 1393 kvinnene som ble valgt ut til planlagt keisersnitt hadde 89.9 prosent keisersnitt ved hele tvillingfødselen, 0.8 prosent hadde en kombinasjon av vaginal fødsel og keisersnitt, og 9.3 prosent fødte begge tvillingene vaginalt.

Av de 1406 kvinnene som ble valgt ut til planlagt vaginal fødsel, fødte 56.2 prosent begge tvillingene vaginalt. 4.2 prosent hadde en kombinasjon av vaginal fødsel og keisersnitt, mens 39.6 prosent fødte begge tvillingene ved keisersnitt.

Planlagt keisersnitt hjelper ikke tvilling 2

I denne randomiserte studien fant forfatterne at planlagt keisersnitt ikke reduserte risikoen for fosterdød eller for dødelighet i nyfødtperioden, eller alvorlig sykelighet i nyfødtperioden, sammenlignet med planlagt vaginal fødsel (med mulighet for keisersnitt ved medisinsk behov). Forfatterne fant at det var høyere risiko for komplikasjoner forbundet med tvilling nr.2 enn for den første tvillingen. Dette samsvarer med funn i andre studier. Planlagt keisersnitt reduserte ikke risikoen for tvilling 2.

Forfatterne skriver videre at det har vært uenighet om hva som er den tryggeste fødselsmetoden ved tvillingfødsler. Ikke minst gjelder dette etter publiseringen av Term Breech Trial, som viste at planlagt keisersnitt ved setefødsel ga mindre risiko for barnet enn vaginal fødsel. Les også; Seteleie og forløsning - hvem, hva, hvor?.

Forfatterne fant heller ikke høyere eller lavere risiko for mor ved planlagt keisersnitt, sammenlignet med planlagt vaginal fødsel. De konkluderer med at de ikke fant noen fordeler ved planlagt keisersnitt sammenlignet med planlagt vaginal fødsel ved tvillingfødsler, dersom fødselen var mellom uke 32 og 38, og den første tvillingen lå i hodeleie.

Det er viktig å merke seg at det var erfarne fødselsleger til stede ved alle disse fødslene, og at nær 40 prosent av de planlagte vaginale fødslene endte med keisersnitt. Dette betyr at tvillingfødsler bør skje på sykehus med mulighet for akutt keisersnitt.

Kilder

Referanser

  1. Barrett JFR, Hannah ME, Hutton EK, Willan AR, Allen AC, Armson BA, Gafni A, Joseph KS, Mason D, Ohlsson A, Ross S, Sanchez J, Asztalos Ev. A Randomized Trial of Planned Cesarean or Vaginal Delivery for Twin Pregnancy. The New England Journal of Medicine 2013; 369: 1295-1305. www.nejm.org