Intervju

Kaffe i svangerskapet er trolig trygt

En ny, norsk studie finner ingen sammenheng mellom kaffedrikking i svangerskapet og spontanabort, dødfødsel, lav fødselsvekt eller for tidlig fødsel.

Det mangler ikke med råd og anbefalinger for den som er gravid.

Lista over kostholdsrådene er lang, og når det gjelder kaffe, er det generelle rådet at man bør begrense inntaket gjennom svangerskapet til 1-2 kopper om dagen.

Mange kan også få inntrykk av at det beste er å holde seg unna kaffe helt.

Forskerne bak en ny, norsk studie fra Universitetet i Oslo har undersøkt om det er en sammenheng mellom antall kopper kaffe som gravide kvinner drikker i løpet av en dag, og risikoen for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, spontanabort og dødfødsel.

Studien er publisert i International Journal og Epidemiology1.

gunn-helen_moen (002).jpg
Gunn-Helen Moen er forsker ved klinisk institutt ved Universitetet i Oslo og har ledet studien om svangerskap og kaffe. Foto: Translational Research Institute (TRI), Brisbane.

Utdaderte råd?

Kostholdsrådene for gravide er basert på ulike studier og det er gjort en vurdering på hva som er fornuftig å anbefale. Dette gjelder også for kaffe.

- Det er noen år siden sist det ble gitt ut en skandinavisk ekspertrapport som har gjennomgått studiene som er gjort på kaffeinntak og ulike utfall hos barnet, sier Gunn-Helen Moen. Hun er forsker ved klinisk institutt ved Universitetet i Oslo og har ledet studien.

Hun forteller at de studiene som rådene er basert på, viser at kaffeinntak kan ha en negativ effekt på fødselsvekt, for tidlig fødsel, risiko for spontanabort og dødfødsel. Men det blir også beskrevet at det er vanskelig å skille om det er kaffe eller om det er andre ting som gir denne risikoen.

Sammenhengen som forskerne fant i tidligere studier, kan skyldes andre faktorer - som at kvinnene røykte.

- Og er det da kaffe i seg selv som er negativt, eller om det er fordi man røyker og drikker kaffe samtidig, som gjør at man ser den sammenhengen, sier Moen.

Neste side