Intervju

Kaffe i svangerskapet er trolig trygt

Fant ingen sammenheng

Resultatene fra studien viser at forskerne ikke fant noen sammenheng når det gjelder for tidlig fødsel, dødfødsel og spontanabort.

- Vi var litt mer usikre på resultatene som gjaldt fødselsvekt. Det kunne se ut som det å drikke kaffe kunne øke fødselsvekten litt, men disse resultatene var usikre og vi kan ikke konkludere noe bastant. Men vi kan si at det ikke ser ut til å ha noen negativ effekt på fødselsvekten.

- Var det overraskende?

- Nei, det var dette vi trodde. Sammenhengen mellom kaffe og røyking er jo kjent og siden noen av observasjonsstudiene ikke hadde klart å skille mellom røyking og kaffe, hadde vi en hypotese om dette på forhånd.

Forrige side Neste side