Intervju

Kaffe i svangerskapet er trolig trygt

En ny, norsk studie finner ingen sammenheng mellom kaffedrikking i svangerskapet og spontanabort, dødfødsel, lav fødselsvekt eller for tidlig fødsel.

Det mangler ikke med råd og anbefalinger for den som er gravid.

Lista over kostholdsrådene er lang, og når det gjelder kaffe, er det generelle rådet at man bør begrense inntaket gjennom svangerskapet til 1-2 kopper om dagen.

Mange kan også få inntrykk av at det beste er å holde seg unna kaffe helt.

Forskerne bak en ny, norsk studie fra Universitetet i Oslo har undersøkt om det er en sammenheng mellom antall kopper kaffe som gravide kvinner drikker i løpet av en dag, og risikoen for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, spontanabort og dødfødsel.

Studien er publisert i International Journal og Epidemiology1.

gunn-helen_moen (002).jpg
Gunn-Helen Moen er forsker ved klinisk institutt ved Universitetet i Oslo og har ledet studien om svangerskap og kaffe. Foto: Translational Research Institute (TRI), Brisbane.

Utdaderte råd?

Kostholdsrådene for gravide er basert på ulike studier og det er gjort en vurdering på hva som er fornuftig å anbefale. Dette gjelder også for kaffe.

- Det er noen år siden sist det ble gitt ut en skandinavisk ekspertrapport som har gjennomgått studiene som er gjort på kaffeinntak og ulike utfall hos barnet, sier Gunn-Helen Moen. Hun er forsker ved klinisk institutt ved Universitetet i Oslo og har ledet studien.

Hun forteller at de studiene som rådene er basert på, viser at kaffeinntak kan ha en negativ effekt på fødselsvekt, for tidlig fødsel, risiko for spontanabort og dødfødsel. Men det blir også beskrevet at det er vanskelig å skille om det er kaffe eller om det er andre ting som gir denne risikoen.

Sammenhengen som forskerne fant i tidligere studier, kan skyldes andre faktorer - som at kvinnene røykte.

- Og er det da kaffe i seg selv som er negativt, eller om det er fordi man røyker og drikker kaffe samtidig, som gjør at man ser den sammenhengen, sier Moen.

Ny metode: ser på genene

Moen og hennes kolleger har utviklet en ny metode som kan gi klarere svar på om kaffedrikking er skadelig eller ikke.

Metoden går ut på å undersøke potensielle risikofaktorer i svangerskapet ved å se på genene. Det finnes nemlig gener som er knyttet til for eksempel hvor mye kaffe en person drikker.

- En del genetiske varianter vet vi er assosiert med hvor mange kopper kaffe et individ drikker hver dag, forteller Moen.

Da forskerne så på om de genetiske variantene er assosiert med hvor mye kvinnene sier de drikker av kaffe i uke 32 av svangerskapet, fant de at sammenhengen mellom gener og kaffedrikking fremdeles var robust.

Deretter undersøkte de om de som har en genetisk disposisjon for å drikke mye kaffe (og som mest sannsynlig drikker en del kaffe i svangerskapet) også hadde en høyere risiko for spontanabort, dødfødsler, for tidlig fødsler eller lav fødselsvekt.

Til dette brukte de data fra den britiske UK biobank-studien som består av omkring 250.000 kvinner og ALSPAC-kohorten. ALSPAC består av omkring 6800 gravide kvinner og barna deres.

Moen forteller hvorfor hvordan de genetiske variantene kan kobles til kaffedrikking:

- Det kan for eksempel ha med koffeinmetabolismen å gjøre. Noen har en langsommeresakte metabolisme enn gjennomsnittet, og de drikker kanskje ikke så mye siden effekten av kaffe varer ganske lenge. Mens andre har en mye raskere metabolisme, og drikker derfor kanskje mange flere kopper om dagen.

Fant ingen sammenheng

Resultatene fra studien viser at forskerne ikke fant noen sammenheng når det gjelder for tidlig fødsel, dødfødsel og spontanabort.

- Vi var litt mer usikre på resultatene som gjaldt fødselsvekt. Det kunne se ut som det å drikke kaffe kunne øke fødselsvekten litt, men disse resultatene var usikre og vi kan ikke konkludere noe bastant. Men vi kan si at det ikke ser ut til å ha noen negativ effekt på fødselsvekten.

- Var det overraskende?

- Nei, det var dette vi trodde. Sammenhengen mellom kaffe og røyking er jo kjent og siden noen av observasjonsstudiene ikke hadde klart å skille mellom røyking og kaffe, hadde vi en hypotese om dette på forhånd.

Viktig med faktabaserte råd

- Hvordan tenker du funnene bør påvirke rådene til gravide?

- Det virker som at hvis man er bekymret for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, spontanabort og dødfødsel, vil ikke det å ta seg en kopp kaffe ha noen betydning, sier Moen.

- Jeg tenker at det ikke er belegg for å gi et råd om å kutte kaffe helt ut under svangerskapet. Det er ikke noe man bør stresse ekstra med. Men samtidig kan vi ikke med vår studie si at man skal begynne å drikke mange kopper kaffe om dagen, vi har jo ikke sett på alle utfall, sier hun og fortsetter:

- Nå har vi lyst til å fortsette å studere andre utfall. Vi vet at koffein påvirker nervesystemet vårt, og vi er usikre på hvordan det påvirker fosteret og dets utvikling av hjerne og nervesystem gjennom svangerskapet.

- Hvorfor er det viktig å vite om gravide skal drikke kaffe eller ikke?

- Mange av rådene som blir gitt til gravide er etter føre var-prinsippet. Det er mange råd om hva man skal gjøre og ikke gjøre når man er gravid. Dette oppleves veldig stressende - som i seg selv ikke er bra. Hvis vi klarer å drive forskningen videre til å gi gode råd som er faktabasert, kan man kanskje ha litt færre råd, og ha råd som virkelig treffer, avslutter Moen.

Kilder

Referanser

  1. Nunes B C, Huang, et.al. Mendelian randomization study of maternal coffee consumption and its influence on birthweight, stillbirth, miscarriage, gestational age and pre-term birth. International Journal of Epidemiology 2022. academic.oup.com