Nyhetsartikkel

Kobler gener og svangerskapsforgiftning

Forskere fra NTNU i Trondheim har påvist at mors gener spiller en viktig rolle i utviklingen av svangerskapsforgiftning. Kunnskapen kan man i framtiden bruke til å utvikle tester for å finne ut hvem som er i faresonen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Svangerskapsforgiftning, eller preeklampsi, er en tilstand der den gravide har forhøyet blodtrykk og proteiner i urinen. Tilstanden opptrer ved fem prosent av alle svangerskap.

Årsaken til svangerskapsforgiftning er ukjent, men man vet at blodårene i morkaken blir trange, og det fører til at morkaken og fosteret får mindre blodtilførsel enn det egentlig skulle hatt

Genbestemt

Nå har stipendiat Linda Tømmerdal Roten og kollegene hennes ved NTNU i Trondheim påvist genetiske forskjeller mellom kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning og kvinner som ikke har hatt det.

De har funnet fire gener som trolig er medansvarlige for at tilstanden oppstår.

- Per i dag kan man ikke benytte den konkrete kunnskapen om enkelte gener til forebygging eller behandling av preeklampsi. Men håpet på lang sikt er at man kan finne gener som koder for proteiner, eller som påvirker produksjonen av andre proteiner, som igjen kan brukes til å påvise denne sykdommen, sier Tømmderdal Roten til Pasienthåndboka.

Hun sier at man på denne måten håper å kunne ta en eller flere tester for å oppdage de som er i faresonen. - Når det gjelder behandling, er det veldig lenge til vi har nok kunnskap om denne komplekse sykdommen til at vi kan benytte det vi vet om enkelt-gener og preeklampsi. Men også her kan man tenke seg at man skal kunne påvirke proteinenes prosesser i kroppen ved hjelp av medikamenter, sier hun.

Kobles til andre sykdommer

- Har du en mistanke om at svangerskapforgiftning kan kobles til andre sykdommer eller tilstander utvover diabetes og hjerte-karsykdommer?

- Et av genene vi har funnet assosiert med svangerskapsforgiftning er også vist assosiert til magekreft. Man kan tenke seg at akkurat dette genet er sentralt i flere såkalt komplekse genetiske sykdommer, som svangerskapsforgiftning, hjerte-karsykdom, diabetes, kreft med flere. Dette er sykdommer der mange "mutasjoner" og genvarianter i flere forskjellige gener er involvert i sykdomsutviklingen i tillegg til miljøfaktorer som for eksempel livsstil, sier hun.

I den aktuelle studien påviste forskerne genetiske forskjeller mellom kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning og kvinner som ikke har vært rammet. Men er det også funnet andre forskjeller mellom de to gruppene?

- Jeg har kun sett på genetiske forskjeller, men flere i forskningsgruppen ser på forskjeller i kliniske laboratorieprøver og på kjennetegn for metabolsk syndrom (glukosenivå i blodet, HDL-kolesterol, BMI (body mass index), midjemål og blodtrykk). I tillegg skal vi se på sammenhengen mellom svangerskapsforgiftning og hjerte-karsykdom og gener, sier Tømmerdal Roten.

Vil du vite mer?