Nyhetsartikkel

Koronavaksine gir ingen økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet

Å vaksinere seg mot covid-19 gir ingen økt risiko for komplikasjoner under graviditeten. Det viser en svensk-norsk studie som har inkludert 160 000 gravide.

Studien, som er publisert i JAMA1, viser at koronavaksinasjon ikke fører til komplikasjoner i svangerskapet, og fører hverken til prematur fødsel, dødfødsel, redusert fostervekst, lav allmenntilstand fem minutter etter fødsel eller overføring til nyfødtavdeling.

Studien er en registerstudie, den inkluderer 160 000 gravide kvinner og er gjennomført av forskere verd Karolinska Institutet (KI) i Sverige og Folkehelseinstituttet. 

Ingen økt risiko

Kvinnene som var inkludert i studien, fødte barn i perioden januar 2021 til januar 2022. Omtrent en femtedel av kvinnene var vaksinert. 

Forskerne sammenlignet de vaksinerte med de uvaksinerte, og fant ut at de som var vaksinert, hadde ingen økt risiko for komplikasjoner sammenlignet med de som var uvaksinert. 

Det var ingen forskjell på hvilken av mRNA-vaksinene som ble brukt. Om kvinnen ble vaksinert i andre eller tredje trimester, var også likegyldig med tanke på resultatene. 

 Antistoffer til fosteret

KI skriver på sine nettsider2 at en potensiell fordel med vaksinasjon under graviditet er at den gravides antistoffer (som dannes som respons på vaksinen) passerer gjennom morkaken og gir den nyfødte en viss beskyttelse mot covid-19.

Gravide har i mindre grad enn resten av befolkningen blitt vaksinert. Og det har trolig vært en bekymring for hvordan vaksinene påvirker den gravide og fosteret.

- Da vaksinene ble utviklet, ble ikke gravide inkludert i de store kliniske studiene og til nå har det ikke vært populasjonsbaserte data for mulig risiko under svangerskapet, sier Anne Örtqvist Rosin ved KI.

FHI omtaler også studien3 og skriver at det fortsatt er ønskelig med mer informasjon rundt sikkerheten av vaksinasjon av gravide mot covid-19, spesielt vaksinasjon i første trimester. Og at det også er viktig å studere om covid-19-infeksjon i svangerskapet eller vaksinasjon kan påvirke senere helse hos barnet.

Kilder

Referanser

  1. Magnus CM, Örtqvist K A, et.al. Association of SARS-CoV-2 Vaccination During Pregnancy With Pregnancy Outcomes. JAMA 2022. jamanetwork.com
  2. Karolinska Institutet, Ingen ökad risk för graviditetskomplikationer efter covid-19-vaccination, 2022 nyheter.ki.se
  3. FHI, Covid-19-vaksinasjon gir ingen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner, 2022 nyheter.ki.se