Informasjon

Kort tid mellom fødslene øker risikoen for å føde for tidlig

Kort tid mellom to fødsler øker risikoen for å føde for tidlig. Ekspertenes råd er å vente minst ett år etter en fødsel før du prøver å bli gravid igjen.

I følge en studie som ble publisert i American Journal of Obstetrics & Gynecology i september 20071 er risikoen for å føde for tidlig i neste svangerskap, økt dersom det er kort tid mellom svangerskapene.

Øker spesielt for de som har født for tidlig før

Går det mindre enn seks måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse, øker risikoen for svært for tidlig fødsel. Går det 6-12 måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse, er risikoen for å føde for tidlig fortsatt økt, men ikke risikoen for å føde svært for tidlig.

Studien viser at det er spesielt kvinner som tidligere har født for tidlig, som har økt risiko.

Forfatterne bak studien konkluderer at det er viktig å råde både kvinner som har født for tidlig før, og kvinner som har født til termin, om å vente minst 12 måneder etter en fødsel før de prøver å bli gravide på nytt.

40 prosents økning i risiko

Sammenhengen mellom kort tid fra en fødsel til neste unnfangelse og negative hendelser i svangerskapet - eksempelvis for tidlig fødsel, lav fødselsvekt, mangelfull utvikling av fosteret og fosterdød - har blitt vist tidligere i mange studier. Men de fleste av studiene har vært av dårlig kvalitet, skriver forfatterne av 2007-studien i American Journal of Obstetrics & Gynecology.

Hva som er den beste tiden mellom to fødsler, varierer i de ulike studiene. En ny samleanalyse har konkludert at risikoen for å føde for tidlig øker med 1,9 prosent for hver måned under 18 måneder mellom en fødsel og en ny unnfangelse. I den aktuelle studien økte risikoen for å føde for tidlig med 40 prosent dersom det var mindre enn seks måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse, men risikoen økte bare med syv prosent dersom det gikk 12-17 måneder imellom.

En økning på 40% kan høres veldig dramatisk ut. Men så ille er det ikke. I utgangspunktet har enhver kvinne ca. 10 prosent risiko for å føde for tidlig. En 40% økning betyr at denne risikoen for den enkelte kvinne øker fra 10% til 14% dersom hun blir gravid mindre enn seks måneder etter forrige fødsel. Og det er ingen dramatisk økning.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. DeFranco EA, Stamilio DM, Boslaugh SE, Gross GA, Muglia LJ. A short interpregnancy interval is a risk factor for preterm birth and its recurrence. Am J Obstet Gynecol 2007; 197: 264.