Nyhetsartikkel

Lesbiske par på fødestuen

Stadig flere barn har lesbiske mødre. Hvordan er det på fødestuen når begge foreldrene er kvinner?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette er noe av det forsker Bente Dahl (bildet) har undersøkt i sin doktorgradsavhandling. Hvordan lesbiske foreldre blir møtt i fødselsomsorgen, var et sentralt spørsmål da hun nylig disputerte ved Universitetet i Bergen.

Bente Dahl

Bente Dahl er utdannet jordmor og er i dag ansatt som førstelektor ved Fakultet for helsevitenskap, og har master i jordmorfag fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).

Doktorgradsavhandlingen bygger videre på en masteroppgaven fra 2006, der Dahl intervjuet seks lesbiske par om deres møte med fødselsomsorgen. I doktorgraden har hun gjennomført tre delstudier. I den ene studien har hun intervjuet 11 jordmødre om deres erfaringer, i den andre har hun gjennomført en metaetnografi der hun tolker 13 kvalitative studier, og i det tredje har hun intervjuet 11 medmødre om egne erfaringer.

Les også: Homofili, assistert befruktning og rettigheter

- Lesbiske par som får barn, er økende, og anses i mange studier som en marginal gruppe. Selv om min avhandling omhandler lesbiske par, vil kunnskap som omhandler denne gruppen kunne overføres til andre grupper. Det er mange som faller utenfor normen, og som ikke er helt A4, sier Dahl.

Før hun gikk i gang med doktorgradsarbeidet, var hun spent på å se hvilke erfaringer jordmødrene hadde i møte med mor og medmor.

- Jeg vet fra før at mange jordmødre ikke har så mye kunnskap om dette - det er i liten grad inkludert i jordmorutdanningen, sier hun.

Gode opplevelser

holde hender

De lesbiske parene som Dahl intervjuet, er hovedsakelig svært positive til møtene med fødselsomsorgen. Likevel møter de også noe usikkerhet hos helsepersonell, i tillegg til at de selv er spente på hvordan de blir møtt.

I dag er det sjelden at lesbiske gravide møter homonegative holdninger. Men de opplever en ambivalens eller usikkerhet som kan handle om små detaljer, som smil, blikk og valg av ord.

Det er viktig for den som er medmor å bli anerkjent som forelder og bli inkludert i omsorgen for barnet. Medmorens rolle ovenfor barnet er ikke forhåndsdefinert, og derfor blir fødselen og øyeblikkene der viktig for en medmor.

Helsepersonell på sin side kan være usikre på hvordan de skal kommunisere og hvordan man skal åpne samtalen i de første møtene med et lesbisk par. Noen jordmødre sier de kan føle seg usikre under det første møtet med to kvinner, og de vet ikke hvordan de skal spørre: er dere foreldre begge to, eller er den ene en venninne? Dermed kan forklaringsbyrden bli liggende på det lesbiske paret.

- Det var spennende å se i de 13 kvalitative studiene jeg undersøkte, hvor mye detaljene har å bety. At man blir sett, håndhilst på, blir anerkjent som foreldre og at jordmødre også inkluderer medmoren. Det viser seg at dette er veldig viktig, sier Dahl.

Les også: Kampen for å være seg selv

Neste side