Nyhetsartikkel

Lesbiske par på fødestuen

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Enklere på fødestuen

Med to mødre på fødestuen sier jordmødrene det kan bli en annen stemning, enn hvis det er mor og far tilstede.

De opplever at kvinnene kommuniserer annerledes og har en annen type omsorg for hverandre. De finner sin plass enklere på fødestuen og trenger ofte mindre veiledning. Det kom også fram i intervjuene at en medmor fikk lov til å være tilstede i hviletiden eller etter visittid - de opplevde en form for «omvendt» diskriminering.

- Jordmødrene beskriver at medmødre føyer seg bedre inn i miljøet enn en far, sier Dahl, og forteller at noen jordmødre synes det er enklere med en medmor. De forholder seg annerledes til fødselssmerter - særlig hvis de har født selv og har erfaringer, sier hun.

- Men vi vet fra andre studier, at det er jordmødre som mener at det er problematisk med to mødre. Og at de ikke er særlig inkluderende, sier hun.

Dahl tror de lesbiske parene føler at de utfordrer en del normer, men at samfunnet er i endring og at dette stadig blir enklere.

- De intervjuene jeg gjorde i 2006, det var før ekteskapsloven hadde kommet, viser at de lesbiske parene følte mer på problematikken den gang.

- Vi vet at samfunnet er i endring, det har oppstått en rekke nye familiekonstellasjoner og man blir dermed nødt til å finne nye begreper. Medmødrene er også flinkere til å vite hva de har krav på, og hva de kan forvente. Noen har gått opp stien før dem, sier hun.

Dahl vil råde de lesbiske parene som skal ha barn, til å være åpne i møte med helsepersonell i fødselsomsorgen. Jordmødrene på sin side må også anerkjenne nye familiekonstellasjoner og være bevisst både på verbalt og nonverbalt språk i møte med lesbiske par. Å vise at man inkluderer begge foreldrene er viktig, og at man velger inkluderende ord og atferd.

- Kunnskap er heller ikke så dumt. Det å sette seg inn hva marginalisering og anerkjennelse handler om. Dette gjelder jo ikke bare om lesbiske par, sier Dahl.

Noen praktiske barrierer er det også når to kvinner skal bli foreldre. Blant annet med dokumentasjonen i forbindelse med fødselen. Den ene tingen er helsekortet som alle kvinner må fylle ut når de venter barn.

- Der skal det stå opplysninger om moren og faren, men dette vil bli endret når det snart kommer nytt helsekort der det blir mer rom til medmoren, sier Dahl. Dette gjelder forhåpentligvis snart for all dokumentasjon som benyttes.

Les også: Lesbisk - medisinske problemer

Forrige side