Nyhetsartikkel

Livsstilsendringer og svangerskapsdiabetes

Hvis gravide spiser sunt, trener regelmessig og slutter å røyke, kan halvparten av tilfellene av svangerskapsdiabetes unngås.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det hevder forskerne bak en studie publisert i thebmj.com

Diabetes mellitus (svangerskapsdiabetes) er en kronisk stoffskiftesykdom med høyt blodsukker og andre forstyrrelser i stoffskiftet som skyldes mangel på insulin. Dette er en vanlig komplikasjon under graviditeten, og som har langsiktige negative helsekonsekvenser for både mødre og babyer. Omtrent 13 av 1000 gravide får denne tilstanden.

Les mer om svangerskapsdiabetes her

Forskere fra USA har undersøkt hvilken effekt livsstilsfaktorer har på risikoen for å utvikle svangerskapsdiabetes. De fant at den sterkeste individuelle risikofaktoren var overvekt eller fedme (en KMI over 25) før svangerskapet startet. Kvinner med en KMI over 33 hadde mer enn fire ganger større sannsynlighet for å utvikle svangerskapsdiabetes enn kvinner som hadde en normal KMI før svangerskapet.

Se også: Vår KMI-kalkulator

Kvinner som ikke røykte, drev regelmessig fysisk aktivitet og hadde en sunn vekt under svangerskapet, reduserte sin sannsynlighet for å utvikle sykdommen med 41 prosent sammenlignet med andre gravide. Dette tallet steg til 52 prosent hvis de hadde en normal vekt da graviditeten startet.

Det å ikke røyke, spise sunt og trene under svangerskapet var forbundet med betydelig redusert risiko selv for de kvinnene som var overvektige eller fete før svangerskapet startet.

Da forskerne så på alle de fire risikofaktorene i kombinasjon (røyking, inaktivitet, overvekt og dårlig kosthold), ble det anslått at 48 prosent av alle tilfellene av svangerskapsdiabetes kunne ha vært unngått dersom kvinnene tok hensyn til dette før graviditeten.

Les også: Vektøkning i svangerskapet

Øker risikoen for type 2 diabetes

Funnene fra denne studien er basert på data fra mer enn 14.000 friske kvinner i USA som tok del i "Nurses Health Study II" mellom 1989 og 2001. Blant disse ble det rapportert om svangerskapsdiabetes i 823 graviditeter.

Det ble innhentet informasjon om vekt, kosthold, fysisk aktivitet og røykestatus som igjen ble satt i sammenheng med svangerskapsdiabetes. En matematisk formel ble brukt til å beregne hvor mange som hypotetisk ville fått svangerskapsdiabetes hvis alle svangerskap var i lavrisikogruppa.

Les også: Trening hindrer ugunstig vektøkning i svangerskapet

Sara J Meltzer, er professor ved McGill University. Hun skriver i en leder i BMJ at kvinner med svangerskapsdiabetes har en dramatisk økt risiko for senere å utvikle type 2 diabetes sammenlignet med kvinner uten denne sykdommen. Det ser også ut til at type 2 diabetes debuterer tidligere hos de med svangerskapsdiabetes. Hun skriver at det er viktig å minne om at barna til de berørte mødrene også synes å ha større risiko for fedme, metabolsk syndrom, fremtidig svangerskapsdiabetes og risiko for type 2 diabetes enn andre.

Les også: Overvekt i svangerskapet

En nødvendig oppmuntring

Meltzer skriver at å identifisere adferden og vaner som kan beskytte kvinner mot svangerskapsdiabetes, vil være et viktig skritt i riktig retning.

Hun skriver i lederen at det neste store spørsmålet er om man skal oppfordre alle kvinner som planlegger graviditet å omfavne denne sunne livsstilen, eller begrense det til kvinner med høyest risiko? Hun skriver at det er vanskelig å gjøre livsstilsendringer - det er ikke lett for noen. Likvel er det ikke umulig, og hun tror forskning som dette kan gi kvinner som planlegger å bli gravid en nødvendig oppmuntring.

Svangerskapsdiabetes oppstår mellom 24. og 28. svangerskapsuke hos kvinner som ikke tidligere har hatt diabetes, eller som ikke har vært diagnostisert før de ble gravid. Det er viktig at kvinner med svangerskapsdiabetes:

  • Holder blodsukkeret sitt under god kontroll.
  • Spiser en sunn kost.
  • Mosjonerer regelmessig.
  • Opprettholder en sunn vekt.
  • Går til regelmessige legekontroller.

Kilder

Referanser

  1. Sara J Meltzer. Unhealthy lifestyles and gestational diabetes. BMJ 2014.
  2. Zhang C, Tobias D, et.al. Adherence to healthy lifestyle and risk of gestational diabetes mellitus: prospective cohort study. BMJ 2014. DOI:10.1136/bmj.g5450 DOI