Informasjon

Mange vet for lite om parvovirusinfeksjon i svangerskapet

Den femte barnesykdom er en forholdsvis uskyldig barnesykdom, men om en gravid blir smittet, kan det forårsake alvorlige komplikasjoner og i verste fall fosterdød. Men det er ikke alt helsepersonell som er klar over sammenhengen mellom femte barnesykdom og parvovirusinfeksjon i svangerskapet. Det er også ukjent for mange at en slik infeksjon hos fosteret kan behandles.

I følge artikkelen "Parvovirus B19-infeksjon - en livstruende fostersykdom", som ble publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening i september 20041, er sannsynligvis en tredel av gravide i Norge mottagelige for parvovirus B19-infeksjon. De som er spesielt utsatte for infeksjonen, er kvinner med barn i skolealder, lærere og førskolelærere.

Et problem at kunnskapen ikke har nådd ut

Bjørn Backe
Bjørn Backe

I intervju med ekteparet Grevstad som mistet sitt ufødte barn i svangerskapsuke 22 på grunn av en parvovirusinfeksjon, fortalte paret at verken legekontoret de brukte, eller helsestasjonen, hadde noen kjennskap til sammenhengen mellom femte barnesykdom og parvovirusinfeksjon i svangerskapet. NHI.no har vært i kontakt med flere allmennleger, ingen av dem hadde noen kjennskap til dette. Noen leger mente at det heller ikke var noe poeng å vite om det, ettersom det ikke var noe man kunne gjøre for å redde fosteret. Men et foster som blir smittet av parvovirus i mors liv, kan reddes om det oppdages i tide.

- Det er et problem at kunnskapen om dette ikke har kommet ut. Det er viktig at man lærer om dette fordi det kan behandles effektivt, og fordi dette er den viktigste kilden til at barn dør i mors liv på grunn av virusinfeksjon, sier Bjørn Backe, som er professor og overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved NTNU og St.Olavs Hospital i Trondheim. Samtidig understreker han at det er sjelden barn dør i mors liv, og at parvovirusinfeksjon i svangerskapet heldigvis ikke er en vanlig tilstand.

Neste side