Informasjon

Mange vet for lite om parvovirusinfeksjon i svangerskapet

Viktig å øke oppmerksomheten rundt temaet

Det varierer hvor mye tid som går fra mor blir syk til fosteret blir sykt. I noen tilfeller kan dette skje i løpet av et par uker, i andre tilfeller kan det ta flere måneder.

Backe bekrefter at det er vanskelig å få ut informasjon til alle som driver med svangerskapsomsorg, om at parvovirusinfeksjoner kan være farlige, og at det finnes effektiv behandling.

- Det du har fortalt, tyder på at ikke alle allmennleger kjenner godt nok til dette, og at kunnskapen ikke er godt nok spredt. Ved medisinstudiet og for de som utdanner seg til jordmødre, blir det undervist i sammenhengen mellom parvovirusinfeksjon i svangerskapet, femte barnesykdom og fosterdød. Det er også omtalt i lærebøker og det har blitt publisert artikler i Tidsskriftet. Det er synd at denne informasjonen ikke har nådd frem, sier Backe.

Backe tror at det er viktig at temaet blir omtalt i både fagpresse og i offentlige medier for å øke oppmerksomheten rundt temaet.

- De aller fleste oppfatter den femte barnesykdom som ufarlig, men det er viktig å vite at det kan føre til skade på fosteret, og at fosteret i verste fall dør i mors liv. Dette kan diagnostiseres og behandles effektivt, sier Backe.

Forrige side Neste side