Informasjon

Mange vet for lite om parvovirusinfeksjon i svangerskapet

Ofte nok med en blodoverføring

Behandlingen består i at det gis blodoverføring til fosteret i livmoren.

- Behandlingen er den samme som blir gitt ved Rhesus immunisering. Parvoviruset gjør at barnets benmarg slutter å lage røde blodlegemer, noe som gir alvorlig anemi - blodmangel. Dette gir forandringer hos barnet som kan ses på ultralyd - med blant annet væske i bukhulen og brysthulen. Dette behandles med blodoverføring, og deretter overvåkes fosteret ved jevnlige ultralydundersøkelser gjennom resten av svangerskapet, sier Backe

Selve blodoverføringen utføres ved få sykehus i Norge. De fleste skjer ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Blodoverføringen gjøres ved hjelp av ultralyd. En nål blir stukket inn i navlesnoren der den starter i morkaken, slik at blodet blir ført rett i navlesnoren.

- Ofte er det nok med én blodoverføring. Benmargen er bare forbigående satt ut av spill, og den begynner å fungere igjen etter blodoverføringen. Det er også tilfeller der barnet har så alvorlig anemi, at det blir gitt flere blodoverføringer. Kunnskapen vi har om dette så langt, tyder på at de barna som blir behandlet, overlever, og lever opp uten symptomer eller plager, sier Backe.

Forrige side Neste side