Informasjon

Mange vet for lite om parvovirusinfeksjon i svangerskapet

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Ebbing C, Njølstad G, Kiserud T. Parvovirus B19-infeksjon - en livstruende fostersykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2354-6. Tidsskrift for Den norske legeforening
Forrige side