Nyhetsartikkel

Fedme hos mor øker risikoen for hjertefeil

Kvinner som er fete, har en lett økt risiko for å få barn med hjertefeil. Denne risikoen øker med graden av fedme.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i American Journal of Clinical Nutrition i juni 20101.

Mødre til 7392 barn med medfødt hjertefeil deltok i studien, sammen med en kontrollgruppe på 56 304 kvinner som hadde født barn uten hjertefeil. Informasjonen ble samlet inn i løpet av ti år, fra 1993 til 2003.

Risikoen øker ved enda høyere vekt

Forskerne fant at fete kvinner (kvinner med en kroppsmasseindeks (KMI) på over 30), hadde en lett forøket risiko for å få barn med hjertefeil. Denne økningen var på ca. 15 prosent. Risikoen hos svært fete kvinner, med en KMI på over 40, var høyere. Hos disse kvinnene var risikoen økt med 33 prosent.

Overvektige kvinner (KMI 25-30) hadde ikke økt risiko for å få barn med hjertefeil.

Hjertefeilene det var registrert høyere risiko for, var atrieseptumdefekter, hypoplastisk venstre hjertesyndrom, aortastenose, pulmonalstenose, og Fallots tetrade.

Kan vektreduksjon redusere risikoen?

Forskerne påpeker at man bør gjøre studier for å finne ut om det å gå ned i vekt, kan føre til at risikoen reduseres.

Selv om risikoen for hjertefeil er høyere hos mødre med fedme, er risikoen for medfødte hjertefeil hos kvinner med stor fedme totalt sett lav, ca. 0,5%.

Dog påpeker forfatterne av studien at med den store økningen av fedme vi har sett de siste årene, er dette ikke ubetydelig. I USA er for eksempel 30 prosent av kvinner i "fødealder" fete, og medfødte hjertefeil er den vanligste medfødte skaden. Dermed vil fedme kunne medvirke til 1500 ekstra medfødte hjertefeil per år. Til sammenligning forebygger folattilskudd mellom 1250 og 2000 nevralrørsskader årlig for amerikanske kvinner i samme alder.

Fedme er foreløpig langt mer utbredt i USA, men i Norge blir vi også stadig tyngre. Ifølge Statistisk sentralbyrås helse- og levekårsundersøkelse fra 2005, har hver ellevte nordmann i alderen 16 år og eldre, fedme. Denne andelen økte fra 6 prosent i 1998 til 9 prosent i 2005. Samme artikkel viste at hver femte nordmann (ca. 20 prosent) over 30 år, har fedme.

Fra før av er det kjent at fedme hos gravide øker risikoen for andre komplikasjoner, blant annet nevralrørsdefekter.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Mills JL, Troendle J, Conley MR, Carter T, Druschel CM.. Maternal obesity and congenital heart defects: a population-based study.. Am J Clin Nutr. 2010; 91 (6): 1539-40. www.ajcn.org