Nyhetsartikkel

Fedme hos mor øker risikoen for pustevansker hos den nyfødte

Risikoen for oksygenmangel hos nyfødte barn øker i takt med mors overvekt eller fedme.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i PLOS Medicine i mai 20141. Studien ble utført av forskere ved Karolinska Institutet i Sverige og innbefattet data fra alle fødsler til termin i Sverige, bortsett fra flerlingefødsler, i perioden 1992-2010. 86 prosent av de totalt 1.764.403 fødslene hadde data om mors kroppsmasseindeks (KMI) og barnets Apgar-score. Apgar Score er en rapport, en poengskala fra 0 til 10, over det nyfødte barnets tilstand like etter fødselen og bygger på fem kriterier:

Skår 0Skår 1Skår 2
HjertefrekvensFraværendeUnder 100Over 100
Pustefunksjon (respirasjon)FraværendeSvak eller uregelmessigSterk
MuskeltonusFraværendeNoen bevegelserAktive bevegelser
Reaksjon på stimuliIngen respons på stimuliGrimaser/svak gråt ved stimuleringNys/ hoste/ drar seg unna ved stimulering
HudfargeBlå over det heleBlå på ekstremiteteneNormal

Les også: Barnets første åndedrag

Mødrene ble delt inn i grupper etter KMI:

 • Undervektige: KMI <18.5
 • Normalvektige: KMI 18,5-24,9
 • Overvektige: KMI 25-29,9
 • Fedme grad 1: KMI 30-34,9
 • Fedme grad 2: KMI 35-39.9
 • Fedme grad 3: KMI over 40

Les også: Vektøkning i svangerskapet

Størst risiko ved størst fedme

Risikoen for oksygenmangel (lav Apgarskåre) ble målt i de første minuttene etter fødselen. Dette ble beregnet i de ulike vektklassene, og sammenlignet med normalvektige mødre. Risikoen for mekomiumsaspirasjon (avføring fra barnet kommer ned i luftveiene) og kramper like etter fødselen, definert ut i fra diagnosekoder for disse tilstandene, ble også analysert.

Resultatene viste at det var en klar sammenheng mellom mors vekt og barnets risiko for lav apgarskåre, mekoniumsaspirasjon og kramper:

 • Barn av overvektige kvinner hadde 55 prosent høyere risiko for lav Apgarskåre.
 • Barn av mødre med fedme grad 1, hadde 80 prosent høyere risiko for lav Apgarskåre.
 • Barn av mødre med fedme grad 2, hadde 240 prosent høyere risiko for lav Apgarskåre.
 • Barn av mødre med fedme grad 3, hadde 380 prosent høyere risiko for lav Apgarskåre.

Les også: Fedme hos mor øker risikoen for hjertefeil

Uforandret etter justeringer

Risikoen forble uforandret etter at forfatterne justerte for mors høyde, alder, røyking, antall tidligere fødsler, utdannelse, fødeland, forløsningsmetode, forekomst av fostermisdannelser, og komplikasjoner som diabetes, høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning.

I konklusjonen skriver forfatterne at forebygging av overvekt og fedme hos kvinner som er i en alder hvor de får barn, er viktig for å forbedre nyfødtes helse.

Resultatene samsvarer med flere andre studier som viser at fedme under svangerskapet medfører økt risiko for barnet.

Kilder

Referanser

 1. Persson M, Johansson S, Villamor E, Cnattingius S. Maternal Overweight and Obesity and Risks of Severe Birth-Asphyxia-Related Complications in Term Infants: A Population-Based Cohort Study in Sweden . PLOS Medicine 2014. www.plosmedicine.org