Nyhetsartikkel

Økonomisk motivasjon øker sjansen for røykeslutt hos gravide

Premiering med gavekort har vist seg å være effektive hjelpemidler for å kutte ut røyken i svangerskapet. Analyser viser også at det er verdt å bruke penger på en slik premiering.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en pressemelding som ble publisert i tidsskriftet Addiction i november 20151. Pressemeldingen viser til en rapport som har analysert kostnad-nytte effekten av økonomisk motivasjon for å hjelpe gravide å slutte å røyke. Rapporten fant at økonomisk motivasjon er svært kostnadseffektivt.

Flere sluttet og færre tilbakefall

Røyking i svangerskapet er blant de ledende årsaker til sykelighet og død som kan forebygges blant gravide og deres barn. I noen land finnes det en rekke røykesluttilbud til gravide, men få benytter seg av tilbudene. Man har funnet at økonomisk motivasjon kan øke interessen rundt røykeslutt-tilbud/program og dermed øke sjansene til å kutte ut røyken, men flere har vært bekymret for om det er verdt de økonomiske utleggene.

Den publiserte rapporten er basert på en randomisert kontrollert studie der over 600 gravide som røkte, deltok. Alle var deltagere i et røykesluttiltak. Halvparten av disse hadde fått gavekort til en verdi på opptil 400 pund for å slutte å røyke i svangerskapet. Blant de gravide som fikk gavekort, var det langt flere som sluttet å røyke enn det var blant dem som ikke fikk et slikt tilbud. 22.5 prosent av de som fikk denne formen for premiering sluttet å røyke, mot 8.6 prosent av de som ikke fikk et slikt tilbud. Gruppen som ble premiert, hadde også færre tilbakefall seks måneder etter fødselen.

Fornuftig investering

Hovedfunnene i studien var at fordelene med denne formen for premiering gjorde det til en fornuftig investering. Studien beregnet dette ut i fra de langsiktige helsemessige fordelene ved røykeslutt i form av kvalitetsjusterte leveår, og sannsynlig reduksjon i kostnader til helsetjenester.

Ifølge Folkehelseinstituttet oppga åtte prosent av gravide kvinner i 2013 at de røkte i begynnelsen av svangerskapet, og fem prosent i slutten av svangerskapet. Blant gravide under 20 år var andelen som røykte 24 prosent i starten av svangerskapet og 14 prosent ved slutten av svangerskapet. Aldersgruppen 30-34 år røkte minst. Blant risikoene som er knyttet til røyking i svangerskapet, er flere tilfeller av abort og dødfødsler, og at barna ofte blir litt mindre og har trangere luftveier. Barn av mødre som røyker i svangerskapet, har også økt risiko for luftveisinfeksjoner og ørebetennelser.

Les også: Røyking og svangerskap

Kilder

Referanser

  1. Addiction: New study finds financial incentives to help pregnant women stop smoking are highly cost-effective www.addictionjournal.org