Informasjon

Overvekt i svangerskapet

Fedme er en av de viktigste risikofaktorene knyttet til graviditet og fødsel.

Gravide kvinner som er overvektige, har en sterk forhøyet risiko for å få diabetes og fødselskomplikasjoner. I en statusartikkel i danske Ugeskrift for læger, gjennomgår forskerne komplikasjonene som er forbundet med fedme og graviditet.

En av tre gravide kvinner i Danmark er overvektige definert ut fra en BMI på over 25. Hvis man hever grensen til 30, er 12 prosent av de gravide overvektige.

Forholdene vil trolig være lik i Norge, og i artikkelen "Ernæring, vekt og svangerskap" i Tidsskrift for den norske legeforening, skriver forfatter Tore Henriksen at overvekt og fedme blant kvinner i fertil alder har økt 2 - 3 ganger i løpet av en generasjon i Norge.

Overvektige kvinner har større problemer med å bli gravid enn andre, og de har også en større risiko for å oppleve spontanabort. Risikoen for å utvikle svangerskapsforgiftning (preeklampsi) og andre sykdommer er også større - særlig svangerskapsdiabetes.

- Hvis du har en BMI over 30, har du en syv ganger økt risiko sammenlignet med normalvektige for å utvikle svangerskapsdiabetes, sier avdelingslege Kristina Renault, som er medforfatter av den danske artikkelen.

Selve fødselen blir også mer komplisert for overvektige kvinner.

- Det er en større risiko for at de får en vanskelig fødsel, kanskje som en følge av at de føder større barn. Risikoen for at fødselen ender i et akutt keisersnitt er også større hvis mor er overvektig.

Les også: Mors fedme øker risikoen for medfødte skader

Risiko for barnet

Overvektige gravide føder ikke bare større barn. Barna har selv en større risiko for å bli overvektige - med de sykdommene det kan føre med seg, samt risikoen for selv å bli overvektig når de skal føde barn.

Gravide som sliter med overvekt, er derfor en utfordring for helsevesenet, og artikkelforfatterne konkluderer med at overvektige kvinner som ønsker å bli gravide, bør rådgives i god tid om at de bør gå ned i vekt.

Les også: Gravid og trening

De skriver at det fortsatt er forbundet med tabu å konfrontere overvektige kvinner med sine vektptoblemer, ikke minst i den sårbare perioden under graviditet og barsel.

Men det er avgjørende at problemet blir tatt opp slik at kvinnene får rådgivning på en kompetent måte.

Mer kroppsfett på nyfødte

Tore Henriksen er inne på det samme i sin artikkel og skriver at et fremtredende trekk i dag er at andelen barn med høy fødselsvekt har økt jevnt de siste 20 - 30 år. Norsk fødselsstatistikk fra de siste årene viser at rundt ett av fem barn veier over 4 kilo og nær ett av 20 barn over 4,5 kilo. Et annet poeng er at de nyfødtes kroppsproporsjoner (forholdet mellom fettfritt vev og fettvev) også synes å endres.

Barn av kvinner med svangerskapsdiabetes har høyere prosent kroppsfett enn barn født av friske mødre. Når stadig flere yngre kvinner får denne tilstanden, må man forvente at endringene i kroppsproporsjoner hos nyfødte blir et mer generelt fenomen.

Han skriver at dette kan få mange konsekvenser, ikke bare for svangerskap og fødsel, men også for helsen til neste generasjon. Henriksen skriver også at nye data tyder på at ernæring og vekst i fosterstadiet påvirker utsikten for god eller dårlig helse for barnet senere i livet.

Les også: Til deg som planlegger å bli gravid

Anbefaler vitamintilskudd

De danske forskerne påpeker at overvektige kvinner har lavere nivå av folinsyre enn normalvektige kvinner. Mangel på folinsyre hos gravide øker risikoen for ryggmargsbrokk hos barnet, som er grunnlaget for den generelle anbefalingen av folinsyretilskudd. D-vitamin-nivået hos overvektige gravide er også nedsatt og det samme gjelder for barna de føder.

Les også: Folat og graviditet

Forfatterne bak artikkelen skriver at det fortsatt anbefales at overvektige gravide tar folinsyre i samme mengde som andre gravide. Men helsevesenet bør være ekstra oppmerksomme på overvektige kvinners risiko for å få D-vitaminmangel, og at de starter med folinsyre - helst før de blir gravide.

Det er også viktig å være oppmerksom på at overvektige kvinner bør kontrolleres ofte for å kunne oppdage preeklampsi eller svengerskapsdiabetes så fort som mulig.

Les også: Kostråd til gravide

Kilder

Referanser

  1. Vinter C, Tanvig M, et.al. Overvægtige gravide og komplikationer i relation til graviditet og fødsel. Ugeskr Læger 2012; 174: 1079. Ugeskrift for Læger
  2. Henriksen T. Ernæring, vekt og svangerskap. Nor Lægeforen 2007; 127: 2399-401.