Nyhetsartikkel

Reduser risikoen for svangerskapsforgiftning selv

Nye studier viser at gravide som tar tran og som spiser mye grønnsaker i svangerskapet, har lavere risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er forskere ved Folkehelseinstituttet som står bak studiene som viser at kvinner som tar tilskudd med vitamin D og regelmessig spiser grønnsaker, har lavere risiko for svangerskapsforgiftning enn de som ikke gjør det1.

Les også: Dette er svangerskapsforgiftning

Tallmaterialet er hentet fra Den norske mor og barn undersøkelsen og omfatter over 23 400 førstegangsfødende. Studiene er tidligere i år publisert i tidsskriftene “Journal of Nutrition” og “Epidemiology”.

Tran hver dag

Svangerskapsforgiftning, eller preeklampsi, er en tilstand der den gravide har forhøyet blodtrykk og proteiner i urinen. Tilstanden opptrer ved ca. fem prosent av alle svangerskap. Årsaken til svangerskapsforgiftning er ukjent, men man vet at blodårene i morkaken blir trange. Dette fører til at morkaken og fosteret får mindre blodtilførsel enn det egentlig skulle hatt.

Den ene studien fra Folkehelseinstituttet viser at effekten av vitamin D var størst blant kvinnene som tok en skje tran hver dag. Den andre studien viser at både grønnsaker, frukt og vegetabilske oljer fører til redusert risiko for svangerskapsforgiftning.

Sistnevnte studie viser også at kvinner som spiser mye bearbeidet kjøttmat som pølser og hamburgere, lyst brød, salte snacks og sukkerholdig drikke også har økt risiko for svangerskapsforgiftning. Særlig gjelder dette hvis kvinnen i tillegg spiste lite grønnsaker.

- Disse funnene er spennende og stemmer godt med det som er vist i tidligere norske studier, sier Anne Lise Brantsæter i Divisjon for miljømedisin ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i en nyhetsmelding.

Råd om kosthold

Gravide kvinner blir rådet til å spise mye grønnsaker og vegetabilske matvarer. At et slikt kosthold også beskytter mot svangerskapsforgiftning, mener Brandsæter er et viktig funn.

- Det har tidligere vært undersøkt om tilskudd av antioksidanter (som vitamin C og E tilskudd) kunne redusere risikoen for svangerskapsforgiftning. Disse undersøkelsene har imidlertid ikke gitt samme resultater som vi her ser hos de som får i seg antioksidanter gjennom kosten, sier hun.

Forskerne har i sin studie tatt hensyn til faktorer som kan ha påvirket resultatene. Eksempler på dette er kvinnenes totale energiinntak, bruk av ulike typer kosttilskudd, kroppsmasseindeks, alder, utdannelse og forhøyet blodtrykk.

Man vet lite om hva som er årsakene til svangerskapsforgiftning, men risikofaktorene er blant annet overvekt, høyt blodtrykk og diabetes.

Ifølge Folkehelseinstituttet har tidliger studier vist at enkelte komponenter i kostholdet som sukker, fett og kostfiber påvirker risikoen for svangerskapsforgiftning. De nye, omtalte studiene understreker dette på nytt. Men dette er første gang at kvinners kosthold

Svangerskapsforgiftning og trening

Nhi.no har tidligere omtalt en dansk studie publisert i Ugeskrift for læger som konkluderer med at også trening kan være med på å forebygge svangerskapsforgiftning.

Les artikkelen her

I tillegg til at fysisk aktivitet under svangerskapet kan redusere ryggsmerter, forstoppelse, hevelser og oppblåsthet, kan risikoen for å utvikle svangerskapsforgiftning reduseres med 40 prosent. Sjansen for å få svangerskapsdiabetes reduseres ifølge den danske undersøkelsen med 70 prosent.

Andre fordeler med å trene under svangerskapet er at dette kan gi bedret humør, mer energi og bedret nattesøvn. Det er også en tendens til at fysisk aktive kvinner har flere normale fødsler og opplever færre komplikasjoner.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. www.fhi.no