Nyhetsartikkel

Risikoen for fødselsskader firedobles ved diabetes

Så mange som en av 13 fødsler ved type 1- eller type 2-diabetes kan føre til en større medfødt skade hos barnet. Men med god planlegging kan risikoen reduseres.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Diabetologia i februar 20121.

Studien, en såkalt befolkningsbasert kohortstudie, undersøkte 401 149 svangerskap hos kvinner som var gravide med ett foster, i perioden 1996-2008. Av disse hadde 1677 kvinner type 1 eller type 2 diabetes. 78 prosent av kvinnene hadde type 1-diabetes, og 22 prosent hadde type 2-diabetes. Svangerskapsdiabetes eller diabetes som oppsto i svangerskapet, ble ikke undersøkt i denne studien. Målet for studien var å undersøke hvilken innvirkning langtidsblodsukker (HbA1c) og andre faktorer har på risikoen for medfødt skade.

HbA1c (langtidsblodsukker) er en forkortelse for glykosylert hemoglobin A1. Hemoglobin er et oksygenbærende protein som finnes inne i røde blodceller. En liten andel av hemoglobinet har sukker bundet til seg. Denne andelen stiger dersom blodsukkeret er høyt over flere uker. Glykosylert hemoglobin A1 er derfor et godt mål for kvaliteten av blodsukkerreguleringen over en periode på flere uker.

Risikoen økte ved høy HbA1c og nyreskade

Svangerskap ved diabetes regnes som risikosvangerskap. Dette inkluderer høyere risiko for dødfødsel, død i tidsperioden rundt fødselen (perinatal dødelighet), medfødt skade, keisersnitt og store barn. Risikoen er forbundet med høyt langtidsblodsukker.

Gjennomsnittlig HbA1c hos kvinnene med diabetes var på 7.9% (6.8-9.2).

Forfatterne fant at kvinner med diabetes hadde nær fire ganger så høy risiko for å få barn med medfødte skader, som kvinner uten diabetes hadde.

HbA1c og forekomst av nyresykdom var betydelige faktorer som uavhengig av andre faktorer, kunne indikere økt risiko for medfødt skade hos barnet. For hvert prosentpoeng med økning i langtidsblodsukkeret (over 6.3 prosent), økte risikoen for at svangerskapet skulle føre til medfødte skader hos barnet, med 30 prosent.

Best utfall med lavt langtidsblodsukker

Ifølge en tabell BBC News har laget, ser risikoøkningen slik ut:

  • HbA1c - 6.1%- Gir en risiko for fødselsskade hos 1 av 34
  • HbA1c på 7% - Gir en risiko for fødselsskade hos en av 26
  • HbA1c på 8% - Gir en risiko for fødselsskade hos en av 17
  • HbA1c på 9% - Gir en risiko for fødselsskade hos en av 12
  • HbA1c på 10% - Gir en risiko for fødselsskade hos en av 9

Ulike anbefalinger om optimal HbA1c

Nyreskade hos pasienter med diabetes før svangerskapet var forbundet med mer enn dobbelt så høy risiko for medfødte skader. At HbA1c er knyttet til medfødte skader er kjent fra tidligere studier, men forbindelsen til eksisterende nyreskade er ifølge forfatterne ikke tidligere rapportert. Dette trenger bekreftelse gjennom flere studier. Nyreskade kan reflektere et dårlig regulert blodsukker over lang tid - inkludert høy variasjon i blodsukkeret - noe som ikke nødvendigvis reflekteres av HbA1c.

Anbefalt langtidsblodsukker i svangerskapet varierer i ulike kilder. American Diabetes Association anbefaler en HbA1c på under 7 prosent før et svangerskap. I England anbefaler The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) et mål om HbA1c på mindre enn 6.1 prosent - hvis dette kan oppnås på en trygg måte.

De fleste kvinner med diabetes får friske barn

Selv med et godt langtidsblodsukker vil kvinner med diabetes ha økt risiko for å få barn med medfødte skader. Det er dog viktig å huske at funnene i denne studien fortsatt viser at de aller fleste kvinner med diabetes, føder barn som er uten medfødte skader.

Dersom du planlegger svangerskapet nøye, og du får god hjelp fra fagpersoner både før og under svangerskapet, vil de fleste kvinner med diabetes få et friskt barn.

For eksempel har kvinner med diabetes behov for høyere doser med folat før de blir gravide, enn andre kvinner har. Folat bidrar til å forebygge ryggmargsbrokk.

Medfødte skader kan være skader hvor som helst i kroppen. Det kan for eksempel være medfødt hjertesykdom, eller skader i nervesystemet - som ryggmargsbrokk. Mange slike skader kan behandles, men noen resulterer i dødfødsel, sen spontanabort, eller pågående helseproblemer.

Ifølge Newcastle University, understreker resultatene fra denne studien også hvor viktig det er å bruke prevensjon, dersom du har diabetes og er seksuelt aktiv, men ikke planlegger å få barn.

Kilder

Referanser

  1. R Bell, SV Glinianaia, PWG Tennant, RW Bilous, J Rankin. Peri-conception hyperglycaemia and nephropathy are associated with risk of congenital anomaly in women with pre-existing diabetes: a population-based cohort study. Diabetologia 2012; : . www.diabetologia-journal.org