Informasjon

Sen graviditet minsker sjansen for livmorkreft

Kvinner som føder barn sent i livet, har mindre risiko for å få livmorkreft.

Temaside om Korona

Kvinner som føder sitt siste barn etter at hun har fylt 40 år, har 44 prosent mindre sjanse til å rammes av livmorkreft enn kvinner som føder innen de er 25 år.

Det viser en amerikansk studie som er publisert i tidskriftet American Journal of Epidemiology.

Endometrisk kreft er livmorkreft (uteruscancer), det vil si kreft utgått fra slimhinnen inne i livmoren.

Hvert år får cirka 700 norske kvinner kreft i livmoren. Sykdommen er den femte mest vanlige kreftform blant kvinner.

Uklart hva som beskytter

Det er kjent at risikoen for å få brystkreft øker blant kvinner som føder barn seint i livet, sammenlignet med de som føder når de er yngre. Når det gjelder kreft i livmorslimhinnen, er det altså motsatt.

Det er et forskerteam fra University of Southern California, som har gjennomført studien. De har samlet data fra 17 studier som inkluderte 8,671 tilfeller av livmorkreft og 16,562 kontroller. Etter å ha justert for kjente risikoer, fant altså forskerne at kvinner som hadde født sitt siste barn etter fylte 40 år, hadde 44 prosent redusert risiko for livmorkreft, sammenlignet med kvinner som hadde født sine barn før de fylte 25.

Denne reduserte risikoen fulgte kvinnene senere i livet.

Årsakene til disse funnene er uklare.

- Det er noen beskyttende mekanismer her, i alle fall for denne typen kreft. Men det er først når vi finner ut hva mekanismene er, at vi kan forstå hvordan dette utvikler seg, sier forsker Wendy Setiawan ved University of Southern California.

- Vi har tidligere sett en sammenheng mellom graviditet i høy alder og redusert risiko for endometrisk kreft. Denne studien viser med sikkerhet at en høy alder ved siste fødsel gir en betydelig beskyttelse, selv om man tar hensyn til andre faktorer som påvirker sykdommen- som vekt, antall barn og bruk av prevensjon, sier hun til universitetets hjemmeside.

Hvor vesentlig er denne risikoreduksjonen?

Tar vi utgangspunkt i statistikk fra Det norske kreftregisteret fra 2008, så vil 17,4 norske kvinner per 100.000 kvinner få livmorkreft i løpet av 1 år. Med 44% reduksjon vil dette tallet synke til ca. 10 per 100.000. Det betyr at den absolutte risikoreduksjonen for den enkelte kvinne er liten, selv om 44% reduksjon høres mye ut. Så fortsatt anbefales kvinner å føde langt tidligere enn i 40-årene.

Gode utsikter

Risikoen for å få kreft i livmoren øker med alderen. De fleste kvinner er over 60 år når sykdommen oppdages. Én av faktorene som forskerne mener øker risikoen for kreft i livmoren, er massiv og langvarig påvirkning av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen, slik det tidligere ble brukt.

Forskerne mener allikevel ikke at moderne hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen kan fremkalle sykdommen. P-pillebruk reduserer risikoen for livmorkreft.

Kreft i livmoren må ikke forveksles med livmorhalskreft, som er en helt annen sykdom. Livmorkreft gir som oftest symptomer som uregelmessig blødning eller blodig utflod fra skjeden - som regel etter at menstruasjonen har opphørt. Hos noen kvinner oppdages kreftsvulsten ved en tilfeldighet, fordi det gjøres en utskrapning i en annen forbindelse.

Kvinner under 45 år rammes sjelden av sykdommen, men hos mange kvinner oppdages sykdommen tidlig og gir gode muligheter for helbredelse.

Kilder

Referanser

  1. Setiawan V, Pike M, et al. Age at last birth in relation to risk of endometrial cancer: pooled analysis in the epidemiology of Endometrial Cancer Consortium. Am J Epidemiol 2012 Jul 23. Epub ahead of print