Informasjon

Hjernens utvikling

Utviklingen av sentralnervesystemet, som består av hjernen og ryggmargen, begynner i svangerskapsuke 4. Den pågår gjennom hele svangerskapet og fortsetter etter fødselen. Hjernen regnes ikke som fullmoden før i 25-årsalderen.

Sentralnervesystemet er det mest komplekse organsystemet i kroppen - også utviklingsmessig. Selv etter fødselen trenger hjernen kontinuerlig stimulering fra omgivelsene for å modnes fullstendig. Hjernen regnes ikke som fullmoden før i 25-årsalderen.

Hjernen er en bløt masse som veier omtrent to prosent av kroppsvekten (cirka 1,4 kg i gjennomsnitt) og inneholder 100 milliarder nerveceller. Disse nervecellene, nevroner på fagspråket, danner 10 000 ganger (altså 100 000 milliarder) flere forbindelser eller synapser med hverandre. Kommunikasjonen mellom nervecellene foregår via elektriske impulser langs nervetråder (aksoner) og kjemiske signalstoffer over synapsene - de små kløftene mellom to aksoner. I hjernen finner du alle tanker, handlinger, følelser, erfaringer og ikke minst hukommelsen et menneske har.

Nevralplaten dannes

Vår innsikt i menneskehjernen er fortsatt begrenset. Hjernen er det organet vi vet minst om. Vi vet likevel mye mer om hjernens utvikling enn tidligere. Forskning på molekylnivå og moderne ultralydteknikk har gitt oss en bedre forståelse av hvordan sentralnervesystemet dannes i fosterlivet.

Utviklingen av sentralnervesystemet, som består av hjernen og ryggmargen, begynner i svangerskapsuke fire (18 dager etter befruktningen). Da stimulerer signalstoffer fra omliggende celler dannelsen av nevralplaten som ligger på ryggsiden av embryoet. Nevralplaten er en fortykkelse av cellene fra det ytterste av de tre kimcellelagene, ektoderm. De ektodermale cellene er opphavet til nesten alle nerveceller og deres støtteceller i den modne hjernen og ryggmargen. Embryoet har nå gått fra å være en celleklump til en plateliknende struktur.

Neste side