Presentasjon 2.0

Epiduralbedøvelse

Epiduralbedøvelse

En kort orientering

Definisjon

Lumbalpunksjon, liggende
Ryggmarg, lengdesnitt
 • Ett eller ev. en blanding av flere legemidler sprøytes inn i epiduralrommet (utenfor dura) - vanligvis i lenderyggen
 • Effekten oppstår dels ved virkning på nerverøttene i området, dels ved at legemidlene trenger gjennom dura og inn i spinalvæsken
Lumbalpunksjon, vertikalt

Innføring av nål

Lumbalpunksjon, horisontalt 2
 • Epiduralbedøvelse anvendes når det er ønskelig at pasienten er ved bevissthet under operasjonen, men også ved narkose for å redusere forbruket av smertestillende

Anvendelse

 • Smertelindring under operasjon
 • Smertelindring ved fødsel
 • Postoperativ smertelindring (lar kateteret bli liggende)
 • Behandling av kroniske smerter
 • Behandling av smerter hos terminalt syke

Fordeler

 • Ved å bedøve bare den delen av kroppen der det kirurgiske inngrepet foregår/ smerten oppstår, vil forekomsten av plager etter operasjonen reduseres, f.eks.
  • redusert blodtap ved visse operasjoner
  • færre blodpropp-komplikasjoner
  • mindre forstyrrelser av lungefunksjonen
  • mindre svekkelse av immunfunksjoner etter inngrepet
  • kortere oppfriskningstid
 • Muskelavslappingen er vanligvis utmerket
  • Muskelkraft og berøringssans kan bevares, noe som gjør metoden velegnet til smertelindring ved fødsel og etter operasjonre

Ulemper

 • Det hender at epiduralbedøvelse gir utilstrekkelig bedøvelse
 • Lavt blodtrykk kan oppstå, men det er svært sjelden ved kirurgi på nedre del av buken og i beina
 • Siden metoden ikke påvirker hjernen, er det ofte nødvendig å gi et avslappende middel i tillegg
 • Bedøvelsen kan "skreddersys" for den enkelte pasient gjennom:

Valg av bedøvelsesmidler

 • Valg av legemiddel og valg av dose epiduralt
 • Kombinasjon med smertestillende midler
 • Tillegg av avslappende medisin intravenøst
 • Rikelig tilførsel av væske intravenøst under inngrepet
8073774

Epiduralbedøvelse ved operasjon

 • Virkningen setter inn etter ca. 10 minutter
 • Pasienten er klar for operasjon etter 20-30 minuter
 • Varighet 1-3 timer - varierer noe med valg av bedøvelsesmiddel
 • Kateteret kan bli liggende, og det kan gis påfyll under og etter operasjonen

Epiduralbedøvelse etter inngrep

 • Kateteret blir liggende
 • Pasienten får kontinuerlig smertelindring
 • Fordelene er
  • en våken pasient med lite smerter
  • bedre velvære
  • en pasient som lettere renser luftveiene for slim
  • at pasienten raskere kommer seg på bena
 • Metoden kan også brukes ved kronisk smerte og terminal smerte
28559432

Epiduralbedøvelse ved fødsel

 • Det gis en blanding av bedøvelse og smertestillende middel
 • Vanligvis gis en startdose av blandingen fulgt av en kontinuerlig innsprøyting til fødselen er overstått
 • Blandingene har lav konsentrasjon, skader ikke barnet, og gir god smertestilling med bevart muskelkraft

Komplikasjoner

 • Er sjeldne
 • Blødninger i ryggmargsrommet
 • Infeksjoner
 • Lavt blodtrykk
 • Pustebesvær ved "høy" bedøvelse
 • Manglende tømning av urinblæren
 • Ubehag som kvalme, brekninger, kløe