Informasjon

Endringer i kroppen under graviditet av betydning for fysisk aktivitet

Livmoren

Aktiviteten i livmoren har blitt målt hos kvinner som trener. Det er ikke funnet vesentlige endringer i livmorens muskelsammentrekninger de siste åtte ukene av graviditeten som følge av trening. I de tilfeller forskerne har funnet økte sammentrekninger i livmoren under fysisk aktivitet, så har styrken i disse sammentrekningene vært lav. Det finnes ingen vitenskapelige holdepunkter for at kraftig fysisk aktivitet kan utløse en for tidlig fødsel. Kvinner som tidligere har født for tidlig, eller som er i risiko for for tidlig fødsel (f.eks. kvinner som bærer på tvillinger), tilrås likevel å redusere aktiviteten i andre og tredje trimester.

Forrige side Neste side