Informasjon

Endringer i kroppen under graviditet av betydning for fysisk aktivitet

Ernæringsbehov

Etter 13. uke i svangerskapet kreves det ca. 300 kcal ekstra per dag for å dekke de ekstra behov som utløses av svangerskapet. Dette energibehovet økes ytterligere ved fysisk aktivitet. Under vektbærende aktiviteter, som å gå, øker energibehovet i takt med vektøkningen i svangerskapet. Gravide kvinner bruker mer karbohydrater enn ikke-gravide, noe som synes å være en normal konsekvens av graviditeten.

Forrige side Neste side