Informasjon

Endringer i kroppen under graviditet av betydning for fysisk aktivitet

Åndedrettet

Graviditeten er forbundet med store endringer i åndedrettet. Mengden luft som pustes inn og ut øker med ca. 50 prosent. Dette øker oksygenmengden i blodet - mest i første trimester, avtakende i de påfølgende trimestrene frem mot fødselen. Opptaket av oksygen i kroppen er økt. På grunn av økt oksygenbehov i hvile og økt arbeid med å puste fordi den forstørrede livmoren presser mellomgulvet opp og lungevolumet derfor minsker, så er det mindre oksygen tilgjengelig når den gravide driver med kondisjonstrening. Kroppens maksimale ytelse blir således noe redusert. Hos en del godt trente kvinner synes det imidlertid ikke å være noen reduksjon i maksimalt oksygenopptak eller endringer i syrebase-balansen under trening i svangerskapet sammenlignet med ikke-gravide.

Forrige side Neste side