Informasjon

Endringer i kroppen under graviditet av betydning for fysisk aktivitet

Fosterets reaksjon på trening

I et ukomplisert svangerskap er risiko for fosterskader som følge av at mor trener, svært usannsynlig. De aller fleste risikoer for fosteret er hypotetiske. Det synes som om fødselsvekten til barnet i liten grad påvirkes av trening hos kvinner med et tilstrekkelig energiinntak. Studier av idrettsutøvere som fortsetter med forholdsvis hard fysisk trening i svangerskapet, tyder på at slike aktiviteter innebærer svært liten risiko.

Forrige side Neste side