Informasjon

Endringer i kroppen under graviditet av betydning for fysisk aktivitet

Legevurdering

Oppfølging av gravide som trener, er tilstrekkelig ivaretatt gjennom de rutinemessige svangerskapskontrollene. Dersom det ikke foreligger medisinske tilstander som forverres ved fysisk trening, bør den gravide oppfordres til å delta i regelmessige, fysiske aktiviteter med moderat intensitet. Toppidrettsutøvere som fortsetter hardtrening, har kanskje behov for tettere oppfølging.

Forrige side Neste side