Nyhetsartikkel

Graviditet og trening i varme omgivelser

Det er mange positive helseeffekter ved å holde seg i form i graviditeten, men når er det for varmt å trene ute, og hvor lenge kan man trygt oppholde seg i varme bad eller badstu? Det har forskere sett nærmere på.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Gravide blir anbefalt å unngå varmestress på grunn av risiko for overoppheting hos mor (maternell hypertermi). Overoppheting regnes som kjernetemperatur på over 39 grader.

Ofte er det uklart hva slags klima og temperaturer som ikke bør kombineres med trening, noe som fører til at gravide unødig unngår trening, eller blir forsiktige med å trene, skriver forfatterne av den systematiske gjennomgangen av studier som ble forhåndspublisert i British Journal of Sports Medicine i mars 20181.

Når er det for varmt til å trene

53601-2-gravidsprek.jpg

Målet med gjennomgangen var å finne konkrete grenser for når trening eller passivt opphold i varme bad og badstu kan være kritisk for kjernetemperaturen til den gravide.

Forfatterne inkluderte 12 studier med totalt 347 deltagere. Ingen av deltagerne oppnådde en kjernetemperatur på over 39 grader. Den høyeste målte temperaturen var 38.9 grader. Rett etter trening var høyeste målte temperatur i gjennomsnitt 38.3 grader.

Forfatterne konkluderer med at gravide trygt kan trene i opptil 35 minutter på 80-90 prosent av makspuls (høy intensitet) ved 25 grader Celcius og 45 prosent relativ fuktighet. Vanntrening i basseng med temperatur på opptil 33.4 grader kan man gjøre i opptil 45 minutter.

Ingen studier har vist kjernetemperatur på over 38.0 grader ved trening i varmt basseng (30 grader). Dette er heller ikke funnet hos gravide som sitter i varme bad (opptil 40 grader), eller oppholder seg i varm og tørr badstu (opptil 70 grader og med 15 prosent relativ fuktighet) i opp til 20 minutter. Disse funnene er uavhengig av graviditetens lengde.

Forhøyet kjernetemperatur og misdannelser 

Tidligere forskning på dyr har vist at kjernetemperatur på 41 til 43 grader i graviditet kan føre til misdannelser hos fosteret og/eller komplikasjoner i graviditeten. Studier på mennesker (retrospektive) har siden vist at alvorlig forhøyet kjernetemperatur i graviditeten øker risikoen for misdannelser. Slik overoppheting har oftest forekommet på grunn av feber.

Fraråder varme bad og badstu

Retningslinjer fra organisasjoner for fødselsleger og gynekologer i USA, Australia og New Zealand fraråder bruk av varme bad og badstu i graviditeten. Uten objektive definisjoner blir begrepene "varme" og "fuktige (luftfuktighet)" omgivelser uklare, og det kan tolkes på ulike måter. Til tross for at trening i svangerskapet gir klare fordeler, er det fortsatt bare en liten andel gravide som trener under svangerskapet, og varmt vær er en av hindringene, skriver forfatterne. De mener derfor at det er viktig at man identifiserer hva slags klima, treningsintensitet og varighet som kan utføres uten fare for fosteret.

Liten fare for å bli for varm ved trening

Forfatterne påpeker videre at deres resultater antyder at risikoen for å bli så overopphetet gjennom trening at det er fare for fosteret, er liten. Det er svært lite sannsynlig at gravide når en kjernetemperatur på over 39 grader. De vil avbryte treningen før det på grunn av det ubehaget de opplever før det når så langt. 

Forfatterne skriver at det kan være nødvendig med ytterligere forskning for å identifisere hva som er trygge nivå av fysisk aktivitet for gravide som er aktive i varmere klima enn det som er vurdert i denne studien.

 

Referanser

  1. Ravanelli N, Casasola W, English T, Edwards KM, Jay O. Heat stress and fetal risk. Environmental limits for exercise and passive heat stress during pregnancy: a systematic review with best evidence synthesis. BJSM 2018. bjsm.bmj.com