Informasjon

Svangerskapsforgiftning og trening

Trening tidlig i svangerskapet kan være forbundet med en forhøyet risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning, viser en dansk studie. Men før resultatet bekreftes av enda flere undersøkelser, mener forskerne at gravide bør fortsette å mosjonere som før.

Undersøkelsen er hentet fra forskningsprosjektet Bedre sundhed for mor og barn i Danmark (BSMB).

Den viser at mer enn 4,5 timer mosjon i uka tidlig i graviditeten er forbundet med en forhøyet risiko for svangerskapsforgiftning (preeklampsi).

Les også: Hva er svangerskapsforgiftning.

Ulike forskningsresultat

Både norske og danske kvinner blir anbefalt å mosjonere minst 30 minutter om dagen. En av forskerne bak undersøkelsen, Sjurdur Olsen, understreker at kvinner bør fortsette å trene som før.

Svangerskapsforgiftning rammer tre til fem prosent av alle gravide, og inntil det kommer flere studier som bekrefter deres funn, bør ikke anbefalingen rundt fysisk aktivitet i svangerskapet endres.

I 2006 publiserte Ugeskrift for Læger en artikkel som viste andre funn enn det som kommer fram i den aktuelle studien til Olsen og hans kolleger.

I en statusartikkel om graviditet og trening, skriver jordmor Hanne K. Hegaard og hennes medforfattere at fysisk aktivtet trolig beskytter mot svangerskapsforgiftning. De henviser til en dansk undersøkelse som blant annet viser at kvinner som var fysisk aktive både før og under graviditeten, hadde 41 prosent redusert risiko for å få svangerskapsforgiftning.

Les også: Graviditet - enda en grunn til å begynne å trene

Overraskende resultat

Sjurdur Olsen og hans kolleger ved Statens serum Institut (SSI) har sett på opplysninger om mosjon fra 85 000 gravide kvinner i BSMB. Dette har de satt i sammenheng med opplysninger om svangerskapsforgiftning fra det nasjonale pasientregisteret.

Olsen sier de er overrasket over resultatet. - Vi hadde forventet å finne det motsatte, nemlig at mosjon beskytter mot svangerskapsforgiftning. Vi vet at mosjon er bra mot forhøyet blodtrykk hos ikke-gravide, men mosjon beskytter tilsynelatende ikke mot svangerskapsforgiftning, som blant annet kjennetegnes av forhøyet blodtrykk, sier han i en nyhetsmelding på SSIs hjemmesider.

Gunstig for mange

De danske forskerne skiver i sin rapport at fysisk aktivitet er gunstig for høyt blodtrykk hos ikke-gravide. Det er vel dokumentert at fysisk aktivitet er med på å redusere fettsoffene i blodet og at immunstoffene reduserers positivt. Det samme gjør sjansen for å utvikle type 2 diabetes.

Dermed har man trodd at fysisk aktivitet også er gunstig for å forhindre svangerskapsforgiftning, siden et av symptomene på dette er høyt blodtrykk. I undersøkelsen ble de gravide kvinnene inndelt i grupper etter hvor mye de mosjonerte i uka.

Kvinnene som mosjonerte i 270 minutter eller mer i løpet av en uke, hadde en forhøyet risiko for svangerskapsforgiftning i forhold til kvinner som ikke mosjonerte i det hele tatt.

I forhold til kontrollgruppen, som ikke mosjonerte i det hele tatt, hadde kvinner som mosjonerte mye, vel 1,6 ganger høyere risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning enn de som ikke trente. Det så heller ikke ut til at moderat mosjon på mindre enn 270 minutter i uka, beskyttet mot svangerskapsforgiftning. Dette hadde forskerne forventet på forhånd.

Forskerne konkluderer i sin rapport at nettopp på grunn av at resultatet var så uventet, er det svært viktig at lignende studier også blir gjort i andre land.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Østerdal M, Strøm M, et al. Does leisure time physical activity in early pregnancy protect against pre-eclampsia? Prospective cohort in Danish women. BJOG 2008.
  2. Hegaard H, Damm P, et. Al. . Graviditet og fysisk aktivitet i fritiden.. Ugeskr Læger 2006; 68(6):564: .