Informasjon

Trening etter fødselen

Kroppen er fortsatt i forandring

I følge de amerikanske retningslinjene1 er det ingen studier som har vist at rask gjenopptakelse av aktiviteter etter en fødsel vil ha negative effekter, så fremt du har hatt en fødsel og et svangerskap som var ukomplisert. I følge de samme retningslinjene, er det heller ingen kjente komplikasjoner forbundet med å gjenoppta trening.

Det er viktig å være klar over at mange fysiologiske og morfologiske forandringer i svangerskapet (morfologi er læren og vitenskapen om form og oppbygging av kroppens organer) fortsetter i opp til seks uker etter fødselen. Dette gjelder blant annet livmoren som trenger tid til å trekke seg sammen, og ledd som fortsatt er løsere enn de normalt skal være. I tillegg skifter du nok en gang balansepunkt.

Forrige side Neste side