Informasjon

Kostråd for å forebygge allergi

Her finner du svaret på de vanligste spørsmålene om forebygging av matvareallergi i forbindelse med svangerskap, amming og kosthold hos spedbarn og småbarn.

Sped- og småbarnsforeldre er opptatt av hva de kan gjøre for å forebygge at deres barn utvikler matvareallergi.

Mange er usikre på hva som er best for barnet. Også blant helsepersonell er det usikkerhet omkring disse spørsmålene.

Fakta

  • Matvareallergi er en allergisk reaksjon på noe man ikke tåler.
  • Forekomsten av matvareallergi er hyppigst hos barn. Ca. 5-7 prosent av barn utvikler matvareallergi mot ca. 1-2 prosent av voksne
  • Et barn har høy risiko for å utvikle allergi hvis begge foreldrene har en betydelig allergisk sykdom eller én av foreldrene og et søsken har betydelig allergisk sykdom.
  • Fra et allergisynspunkt anbefales det å amme barnet så lenge nye matvarer introduseres.
  • Det å holde spedbarnet unna allergifremkallende mat som egg og fisk første leveåret, ser ikke ut til å ha noen forebyggende effekt. Kanskje tvert imot.
Neste side