Informasjon

Kostråd til gravide

Når du er gravid, er det viktig å spise variert, slik at du får i deg alle næringsstoffene du trenger.

Temaside om Korona

Denne artikkelen er utviklet av Matportalen, og gjengis her med deres tillatelse.

Noen få matvarer kan inneholde mikroorganismer eller stoffer som kan være skadelig for fosteret, selv om de ikke er farlige for deg som voksen. Barnet er mer følsomt for disse stoffene i fosterstadiet enn det vil være noen gang senere i livet. Mange av matvarene som nevnes nedenfor, er lite brukt i et normalt norsk kosthold, og vil derfor bare gjelde en liten gruppe gravide. Sannsynligheten for at fosteret tar skade av at moren spiser disse matvarene, er liten, men Mattilsynet anbefaler likevel gravide å følge rådene nedenfor.

Når du er gravid, er det viktig å spise variert, slik at du får i deg alle næringsstoffene du trenger. De viktige næringsstoffene kan du lese om i brosjyren "Ernæring i svangerskapet", som deles ut på helsestasjonen. Brosjyren kan du også få tilsendt gratis fra Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for ernæring.

Kjøtt

Kjøtt er en viktig kilde til flere næringsstoffer. Gravide kan spise alle typer kjøtt dersom det er gjennomstekt eller gjennomkokt. Unngå rått kjøtt av alle typer, som for eksempel speket kjøtt, gravet kjøtt eller tartar (se Skadelige bakterier og parasitter). Skadelige bakterier og parasitter kan gi deg infeksjoner som påvirker barnet ditt. Følg de generelle rådene for matlaging lenger ned.

På grunn av forurensning etter Tsjernobylulykken kan matvarer fra enkelte områder i Norge - blant annet reinkjøtt, vilt, ferskvannsfisk, sopp og ville bær - fortsatt inneholde noe radioaktivitet. Gravide bør ikke få i seg mer enn 40.000 becquerel i året. Se Kostholdsråd for matvarer forurenset med radioaktivitet.

Gravide bør ikke spise selkjøtt fra Vestisen fordi det kan inneholde høye mengder kvikksølv. Hvalkjøtt var tidligere frarådet av samme årsak, men dette rådet er nå opphevet, da undersøkelser fra 2012 viser lave nivåer av miljøgifter i kjøtt fra vågehval. 

Bearbeidede kjøttprodukter

Du som er gravid, bør spise oppskåret kjøttpålegg ferskest mulig for å redusere risikoen for å få i deg skadelige bakterier. Sjekk holdbarhetsdatoen.

Neste side