Nyhetsartikkel

Trenger danske gravide mer jern?

I Danmark anbefaler helsemyndigheten alle gravide å ta jerntilskudd fra uke 10. I Norge anbefales ikke jerntilskudd til gravide. Hvorfor velger myndighetene i to skandinaviske land, ulik praksis?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Denne artikkelen er over tre år gammel, og er en del av NHI.nos nyhetsarkiv. Nyere norske retningslinjer anbefaler jern til alle gravide, dersom de ikke har høye jernlagre. (red.anm. 2019)

Jern er nødvendig for at et foster skal utvikle seg normalt. Mangel på jern i svangerskapet øker risikoen for lav fødselsvekt hos den nyfødte, og for tidlig fødsel.

I følge de norske retningslinjene for svangerskapsomsorg, hvor de nyeste ble publisert i 2005, anbefales ikke jerntilskudd til alle gravide. "Rutinemessig jerntilskudd er ikke helsefremmende for kvinnen eller fosteret, og gir ubehagelige bivirkninger", skriver de. Videre står det at de er usikre på om mål av serumferritin er en god indikator på jernlageret, og at friske gravide ikke trenger tilskudd, ettersom jernopptaket øker i svangerskapet.

Danske gravide anbefales jerntilskudd fra uke 10

I Danmark anbefales alle gravide å ta jerntilskudd. Faktisk ble denne anbefalingen utvidet i juni 2008. Før juni 2008 ble alle gravide anbefalt å ta jerntilskudd på 50-70mg om dagen fra uke 20 i svangerskapet. De nyeste danske anbefalingene innebærer å ta tilskudd på 40-50 mg jern per dag fra uke 10 i svangerskapet.

- Årsaken til at jerntilskudd ikke anbefales på generell basis i Norge, er at det ikke finnes dokumentasjon for at slik rutinemessig jerntilførsel er nyttig. Å ta jerntilskudd gir dessuten bivirkninger, som fører til at mange får ubehag, sier Bjørn Backe. Han er professor og overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved NTNU og St.Olavs Hospital, og leder for Norsk gynekologisk forening.

I Norge er anbefalingene at det kun skal gis jerntilskudd dersom den gravide har symptomer på jernmangel.

- Lav HB (hemoglobin) kan være et tegn på jernmangel. Andre symptomer kan være at man føler seg trøtt, slapp og har rastløse bein. De som er mest utsatt er de som spiser lite, eller spiser lite variert, vegetarianere, og kvinner med spiseforstyrrelser. Jernlagrene i kroppen har en direkte sammenheng med hvor mye du spiser. Hos disse gruppene bør man tenke igjennom om de kan ha behov for jerntilskudd, sier Backe.

I følge en statusartikkel som ble publisert i danske Ugeskrift for læger i februar 20101, bør alle gravide få målt serumferritin tidlig i svangerskapet, for å avdekke hvilke kvinner som trenger tilskudd, og hvor mye tilskudd de trenger. Slik skal kvinner få tilpasset jerntilskudd til sitt behov.

Neste side